Over 200 deltok på leverandørkonferanse for felles journalløft

av Bjørnar Grønhaug

Dagens elektronisk pasientjournaler fases ut om få år i de fleste kommuner, og de trenger derfor nye løsninger. Sammen med kommunene har leverandørene en viktig rolle i å utvikle og levere gode løsninger til kommunal sektor fremover. Derfor samlet LUP og KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft.

200 deltakere på leverandørkonferanse for EPJ
Over 200 deltok på leverandørkonferanse på journalområdet arrangert av LUP og KS.

En typisk norsk kommune har gjerne fem-seks ulike pasientjournalsystemer. Noen steder kan ikke systemene utveksle pasientinformasjon, de kan heller ikke kommunisere med journalsystemene hos fastleger og på sykehus. Det er behov for nye løsninger. I LUP bidrar vi til at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer og journalområdet trenger denne tilnærmingen. I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden.

– For en perfekt arena å få delta på, sa statssekretær i Helse- Omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen da hun åpnet leverandørkonferansen.

Statssekretæren understreket også i sin åpningstale at regjeringen er opptatt av å gi næringslivet gode, forutsigbare rammer og understreket hvor viktig det er at sentrale aktører, slik som helsepersonell, kommune, stat og leverandører, samarbeider til det beste for innbygger.

Fullt hus på EPJ konferansen
Fullt hus på leverandørkonferansen. Leverandører og ansatte i kommunen deler innsikt og kunnskap.

Fremtidens journalløsninger skaper vi sammen!

Hensikten med konferansen var å etablere en arena der alle landets kommuner og fylkeskommuner kan møte leverandørene innenfor journalmarkedet. På konferansene fikk kommunene kunnskap og innsikt i hva markedet tilbyr, og hva kommunene kan vente seg av nye løsninger fremover. I tillegg ble det gitt informasjon om kommunesektorens arbeid om felles rammer og anbefalinger for anskaffelse av journalløsninger, utarbeidet for å understøtte kommunene i fremtidige anskaffelsesprosesser.

– Til nå har vi ikke vært gode nok på å styrke rammene rundt vår felles leverandørdialog, slik denne arenaen nå bidrar til. Fragmenterte bestillinger blir ofte resultatet når leverandørene må forholde seg til hver enkelt kommune. Da blir det også vanskelig for leverandørene å vite hva som er viktigst for kommunene. Derfor er det viktig at kommunesektoren nå har satt en felles retning gjennom felles rammer og anbefalinger som det kan tas utgangspunkt i når nye journalløsninger skal anskaffes, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

– Vi trenger mer samarbeid: mellom kommuner, mellom kommuner og leverandører, mellom leverandørene – og i økosystemet rundt, sier Riche Vestby, ansvarlig pådriver i LUP for anskaffelser på e-helseområdet.

Arrangørene bak leverandørkonferansen
Noen av arrangørene bak leverandørkonferansen: Stine Drengsrud Eivindson og Ellen Normannseth fra KS, og Riche Vestby fra LUP

Bodø ligger først i løypa

Bodø er den første kommunen som har begynt på en innovativ anskaffelse av et nytt elektronisk pasientjournalsystem.

– Vi håper å ha noe klart før sommeren, men arbeidet tar sin tid. Ingen har gjort dette før oss, så det er ikke så mye erfaring og informasjon å hente, fortalte prosjektleder Monica S. Johannessen i Bodø kommune, til Kommunal Rapport når de omtale anskaffelsen tidligere i år.

Prosessen gjennomføres som en innovativ anskaffelse og innebærer at Bodø ikke kommer med en spesifikk kravliste, men går i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene.

– Vi brukte høsten på markedsdialog. Etter et felles dialogmøte ble det gjennomført en-til-en møte med sju leverandører, sier prosjektleder Johannessen.

Følg Bodøs prosess og se dokumentene brukt i anskaffelsen av nytt EPJ-system på vår side Finn anskaffelser. Du kan også lese mer om Bodø og deres anskaffelsesprosess i Kommunal rapport.

Lørenskog kommune er også i gang med en anskaffelse av nytt journalsystem. Der ønsker de et helhetlig EPJ som kan erstatte dagens tre systemer. Anskaffelsen har som mål å bidra til en moderne, fleksibelt og brukervennlig løsning som dekker kommunens behov. Både mot de ansatte og kommunens innbyggere. Les mer om og følg anskaffelsen deres på Finn anskaffelser.