Opptak fra digital Leverandørkonferanse Helse 12. juni

av Hilde Sætertrø

12. juni arrangerte Nasjonalt program for leverandørutvikling, sammen med NHO Trøndelag, en Leverandørkonferanse Helse for offentlige innkjøpere i Midt-Norge. Konferansens mål var å bidra til nye kontakter mellom leverandører og kunder av produkter og tjenester til den offentlige helse- og omsorgssektoren. Her kan du se opptak fra konferansens plenums-innlegg.

12. juni arrangerte Nasjonalt program for leverandørutvikling, sammen med NHO Trøndelag, en Leverandørkonferanse Helse for offentlige innkjøpere i Midt-Norge. Konferansens mål var å bidra til nye kontakter mellom leverandører og kunder av produkter og tjenester til den offentlige helse- og omsorgssektoren. Her kan du se opptak fra konferansens plenums-innlegg.

Konferansen hadde faglige innlegg mellom kl 9-11.30, og webinarer mellom kl 12-14.15 hvor bedrifter presenterte ulike løsninger som kan være aktuelle for den offentlige helse- og omsorgsektoren. Det deltok 52 bedrifter og et 40-talls offentlige potensielle kunder, tilsammen drygt 100 deltakere. Konferansen har en egen nettside med oversikt over og presentasjoner av alle deltakerne, programmet og opptak av Live Stream.

På lengre sikt håper vi dette bidrar til flere kunder og økt omsetning for bedriftene, og en bedre og mer effektiv tjenesteyting for kommunene og helseforetakene som deltok. Konferansen har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne om at dette var en effektiv måte å bli kjent på. Vi oppfordrer deltakerne til å fortsette dialogen i tiden som kommer.