Ønsket innspill til løsninger for lokal produksjon og lagring av fornybar energi for Bamble vgs.

av Cecilie Endresen

Et 30-tallls leverandører hadde tatt veien til en dialogkonferanse om Telemark Fylkeskommunes anskaffelse av lokal produksjon og lagring av fornybar energi i forbindelse med påbygg til Bamble vgs. på Grasmyr. Dialogkonferansen ble gjennomført i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune, som presenterte sin separate anskaffelse av "Færder energifabrikk".
Telemark Fylkeskommune presenterte sitt behov for å kartlegge mulige løsninger basert på vannbåren oppvarming ved hjelp av termisk lagret solenergi, og om det er mulig å kombinere slike systemer med kjøling om sommeren. Telemark fylkeskommune ønsker med dialogen å få innspill på de mest fremtidsrettede, bærekraftige og økonomiske løsningene. Målsettingen er å etablere en lokal energiproduksjon som kan dekke nytt og eksisterende bygg sitt energiforbruk til oppvarming og varmtvann. Totalt ca 10.000 m2. I tillegg er det interessant å vurdere muligheten for et samarbeid om energiløsningen med andre aktører innenfor samme område på Grasmyr.

Et 30-tallls leverandører hadde tatt veien til en dialogkonferanse om Telemark Fylkeskommunes anskaffelse av lokal produksjon og lagring av fornybar energi i forbindelse med påbygg til Bamble vgs. på Grasmyr. Dialogkonferansen ble gjennomført i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune, som presenterte sin separate anskaffelse av «Færder energifabrikk».  Telemark Fylkeskommune presenterte sitt behov for å kartlegge mulige løsninger basert på vannbåren oppvarming ved hjelp av termisk lagret solenergi, og om det er mulig å kombinere slike systemer med kjøling om sommeren. Telemark fylkeskommune ønsker med dialogen å få innspill på de mest fremtidsrettede, bærekraftige og økonomiske løsningene. Målsettingen er å etablere en lokal energiproduksjon som kan dekke nytt og eksisterende bygg sitt energiforbruk til oppvarming og varmtvann. Totalt ca 10.000 m2. I tillegg er det interessant å vurdere muligheten for et samarbeid om energiløsningen med andre aktører innenfor samme område på Grasmyr.

Fylkeskommunen ønsker innspill til mulige løsninger når det gjelder:

  • Fremtidsrettede tekniske løsninger for lokal energiproduksjon
  • Organisering av energileveransen
  • Er det mulig å dimensjonere energiløsningen slik at det kan leveres energi til andre naboeiendommer?
  • Entreprisemodeller
  • Anleggskostnader i forhold til tradisjonelle løsninger med bergvarmepumpe

Videre prosess i dialogfasen:

Det gis mulighet for leverandørene til å komme med skriftlig innspill (max 4 A4-sider) og delta i én til én møter med Telemark Fylkeskommune.

  • Frist for skriftlig innspill og påmelding til én til én-møter er 14.november (ut dagen).
  • Innspillene og påmelding kan sendes direkte til leder for team eiendom, Truls Moen på e-post: truls.moen@t-fk.no
  • Én til én-møtene vil avholdes 19. november. Det vil være mulighet for å delta på Skype om nødvendig.

Presentasjonene og oppsummeringen av innspill/spm.m/svar fra dialogkonferansen finner du under her:

Leder for team eiendom i Telemark Fylkeskommune, Truls Moen, presenterte behovet for leverandørene.:

Presentasjon av behovet ved Truls Moen

Prosjektleder Jacqueline Koopman presenterte prosjektet:

Presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Jacqueline Koopman

Cecilie Møller Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet ga informasjon om leverandørdialogen:

Om leverandørdialog og forventinger til interessentene i dialogfasen ved Cecilie Møller Endresen

Oppsummering av innspill/spm.m/svar på dialogkonferansen:

2018.11.05 Dialogkonferanse – spørsmål og svar