Nye løsninger for flom, overvann og drikkevann

av Iris Straume

Norge urbaniseres i raskt tempo, og vi henger etter med å sikre oss mot flom og overvann. Ifølge NVE har vi et etterslep på 85 milliarder kroner for å sikre alle bygg i Norge mot naturfare. Da gjelder det å komme med bedre løsninger raskt.

NVE-direktør Kjetil Lund i samtale med Ingebjørg Harto, leder i LUP, under frokostwebinaret 30. mars 2023.

Se opptak fra webinaret her.

– Det aller viktigste vi kan gjøre er å unngå å bygge oss inn i problemer, sa NVE-direktør Kjetil Lund på frokostwebinaret: finn løsninger for vann, som ble holdt den 30. mars.

Lund brukte anledningen til å kunngjøre at NVE har startet et prosjekt sammen med Meteorologisk institutt og Statens Vegvesen for å utvikle det de kaller for en risikobasert varsling.

– Det er krevende arbeid, men det er en type tjeneste som vi tror blir viktig, og som vi ønsker å utvikle framover. I den sammenhengen, så er de prosjektene som skal presenteres i dag om overvann og flomvarsling veldig relevante, og de har vi vært rådgivere inn i, og bidratt med data til, sier Lund om løsningene som ble presentert på webinaret.

Løsninger fra offentlig-private samarbeid

Løsningene som ble omtalt på frokostwebinaret er resultater av tre innovative offentlige anskaffelser hvor LUP har bidratt. Ved å utfordre næringslivet til å komme med en løsning på problemet, og deretter tett samarbeid med leverandøren, har kommunene fått en løsning som er skreddersydd til deres behov.

Det dansk-norske teamet ledet av EnviDan har sammen med Bærum kommune utviklet en løsning for bedre håndtering av overvann. Det består av en digital skybruddsplan som gjør det enklere å planlegge tiltak. I tillegg har EnviDan bidratt med å samordne overvannshåndteringen på tvers av fagfelt i kommunen.

Skred AS kunne presentere et flunkende nytt flomvarslingssystem som gir lokale, risikobaserte varlser. For kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har det stor verdi når de kan få varsel om flom tre dager i forveien. Sammen med varselet får de også en liste over berørte områder gradert etter en konsekvensscore, som skal gjøre det enklere å prioritere beredskapsarbeidet.

Bergen Vann har endelig fått på plass den etterspurte rengjøringsroboten TROV. Etter to års drift er erfaringene gode. Bak oppfinnelsen står det berenske selskapet W. Giertsen som er et godt eksempel på en bedrift med omstillingsvilje. Etterhvert som de har blitt bedre kjent med vannbransjen og deres behov, har de også utviklet teknologi til rengjøring av høydebasseng.

Ja takk til risikoavlastning

For å ramme det hele inn kom administrerende direktør i NHO Abelia Øystein E. Søreide for å understreke hvordan det grønne skiftet er avhengig av det digitale skiftet.

– Vi mener at teknologi virkelig er forutsetningen for det skiftet vi skal igjennom: Norge skal omstilles, og vi snakker om et grønt skifte. Jeg er opptatt av at vi snakker om en dobbel omstilling egentlig. Det skal både være grønt og digitalt.

Søreide peker på at det er viktig med risikoavlastning fra virkemiddelapparatet når nye løsninger skal utvikles, men ikke minst også for å få til skalering.

– Vi må bli enda flinkere til å skalere, og kanskje se mer på hvordan virkemidlene også kan bidra i skalerigen og bruk av teknologi. Vi må hjelpe flere gjennom vekstfasen, og kanskje skal for eksempel staten ha noe mer deleierskap i denne vanskelige, krevende fasen for å sikre særlig strategisk teknologi og strategiske selskaper. Og det er ett av kanskje flere virkemidler vi ser på.

Søreide avluttet med en oppfordring til å tenke nytt rundt hvordan vi skal få fart på det grønne og digitale skiftet. Strengere miljøkriterer i offentlige anskaffelser er kanskje en løsning, men det hjelper ikke hvis man samtidig ikke tenker nytt.

– Eposten kom ikke fordi man stilte miljøkrav til brevpapiret. Man må tørre å tenke større og ut av boksen, også i hva man etterspør, sier Søreide med et snev av humor.

Se opptak fra webinaret her.