Nyansatt pådriver

av Harald Aas

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Elisabeth er fra Steinkjer og har en mastergrad i internasjonale utviklingsstudier fra Wageningen University & Research i Nederland. De siste åtte årene har hun jobbet som innovasjonsrådgiver i Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd, hvor hun har hatt ansvaret for innovasjonsprosjekter innenfor bio- og sirkulærøkonomi.

– Jeg er så stolt av å få være en del av LUP teamet! Det ligger et enormt potensial i innovative anskaffelser spesielt med tanke på bedre ressursutnyttelse og å utvikle nye løsninger for å møte de store samfunnsutfordringene som venter oss. Da er det viktig å utfordre de rammene vi arbeider under, og det er nettopp det jeg mener LUP gjør. Jeg håper min erfaring fra å arbeide med innovasjon i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor kan bidra til å utvikle økosystemet rundt programmet og å få flere innkjøpere til å ta i bruk metoden. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med teamet, de spennende samarbeidspartnerne og virksomhetene som er knyttet til LUP. Og, ikke minst trekke til meg all kunnskapen dere sitter på sier Elisabeth.

Vi ønsker Elisabeth hjertelig velkommen og ønsker henne lykke til!