Nyansatt pådriver i Nord-Norge

av Ida Laustsen

Anita Skog er nyansatt som pådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Anita vil ha ansvar for fylkene Nordland og Troms og Finnmark, og vil ha kontorplass ved NHO Nordland sitt kontor i Bodø.

Anita Skog er nyansatt som pådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Anita vil ha ansvar for fylkene Nordland og Troms og Finnmark, og vil ha kontorplass ved NHO Nordland sitt kontor i Bodø. Anita kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Der har hun vært koordinator for gründersatsingen i  Nordland, og sittet i Innovasjon Norges fagnettverk for gründere og i fagnettverket for smarte byer og samfunn.

Anita skriver nå på sin master i Business Administration ved Nord Universitet, hvor problemstillingen er knyttet til innovative offentlige anskaffelser. Fra tidligere har hun har erfaring fra kommunal sektor, der hun jobbet som næringsrådgiver i Bodø kommune. Videre har Anita mye erfaring med oppstartsselskaper, gründere og innovasjon, og startet selv opp selskapet Balansen Bodø AS hvor hun var daglig leder i flere år.

Jeg ser virkelig frem til å bli en del av LUP-teamet som pådriver for innovasjon, samarbeid og samskaping. Skal vi lykkes i vår ambisjon om å utvikle smarte byer og samfunn må det offentlige ta i bruk innovative offentlige anskaffelser. Det ligger et helt enormt potensiale i dette strategiske verktøyet. Klarer vi å få det offentlige til å gå i front og drive innovasjonen, så vil vi få et mer konkurransedyktig og robust næringsliv. Og det private næringslivet er jo selve livsnerven i vårt samfunn. All endring krever fokus, energi og retning, og jeg håper at jeg med min kunnskap og erfaring kan bidra til nettopp å sette fokus på, tilføre energi og nå mål for innovative anskaffelser i Nord Norge. Alene kan man gjøre mye, men sammen kan vi utrette så uendelig mye mer, sier Skog

Anita starter i jobben 1.1.2021. Vi ønsker Anita hjertelig velkommen til oss i Leverandørutviklingsprogrammet.