Norges raskeste innovasjonsmotor har startet!

av Per Harbø

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Når arbeidet ble etablert i 2010 var innovative offentlige anskaffelser knapt på noens lepper. I 2017, over 120 pilotprosjekter senere, har den nasjonale og regionale oppmerksomheten rundt det å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel i innovasjonsarbeidet økt betydelig. Evalueringer og analyser av pilotene viser at det offentlige, leverandører/FoU miljøer og samfunnet rundt oppnår betydelige gevinster.

Nå er jobben å komme fra pilotarbeid og enkelthistorier til varig praksis. Barrierene (les mulighetene) er å arbeide med ledelse, kunnskap og risikoavlastning. I tillegg til vårt operative spredningsarbeid er stikkordet formidling. Det skal vi gjøre gjennom lett tilgjengelige digitale informasjonskanaler som åpner for dialog, samt økt fokus på brukervennlige veiledere og maler på anskaffelser.no hos Difi.

Programmets nye blogg er ett av de formidlingstiltakene vi tar i bruk. Jeg håper at denne bloggen skal bli en dynamisk inspirasjons- og læringsarena for alle som søker kunnskap om innovative offentlige anskaffelser – Norges raskeste innovasjonsmotor!