Smartere innkjøp styrker samfunnsutviklingen

av Stig Bang-Andersen

Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til å møte samfunnsutfordringene? Dette var tema på hovedprogrammet under årets Nordic Edge Expo - Nordens største møteplass for aktører fra privat og offentlig sektor samt akademia, som har til felles at de jobber for smartere, mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. 

Det offentlige i Norge bruker årlig rundt 600 milliarder kroner på innkjøp fra privat sektor. Denne «innkjøpsmuskelen» kan være et effektivt verktøy til å fremme grønn omstilling i både egen virksomhet og i næringslivet, noe som kommer innbyggerne til gode, og skaper muligheter for innovative virksomheter.

Årets Nordic Edge ble gjennomført som en fire dager lang konferanse i hybrid format – ombord på en elektrisk hurtigbåt i Stavanger. Konferansen som startet opp i 2015 har blitt Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn. 2021-utgaven samlet hele 8 760 deltakere fra 75 ulike nasjonaliteter som fulgte sendingen.

Under temaet «life actually» ble særlig byenes innbyggere satt i fokus, og her var programleder i leverandørutviklingsprogrammet, Per Harbø, på scenen for å snakke om hvordan innovative anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å møte samfunnsutfordringene.

Det ble også vist eksempel fra den nordiske bestillerdialogen, som er et felles nordisk prosjekt hvor 11 byer har gått sammen for å fremme utslippsfri varelevering og smartere løsninger for innbyggerne.

Les mer om Nordic Edge og programmet her.

Du kan komme direkte til innslaget ved å spole 38 minutter ut i videoen under: