Når behov møter løsning kan spennende ting skje!

av Stig Bang-Andersen

Det er mye spennende på gang på Vestlandet. Denne uken hadde vi sammen med klynger, bedrifter og fagfolk fra det offentlige, gode samtaler om nye løsninger på utfordringer, hvordan behov kan utvikles og tilgjengeliggjøres for markedet slik det skaper bedre tjenester for innbyggerne.

Det hele fant sted på Eitri, det helt nye innovasjonssenteret på Haukeland i Bergen, og ble arrangert i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med NHO Vestlandet, Norwegian Smart Care Cluster, Alrek helseklynge, Eitri Medical Incubator, Horisont Vestland og E-helse Vestland.

Regiondirektør i NHO, Helene Frihammer åpnet dagen med å ønske velkommen og understreket viktigheten av samarbeide og smart bruk av den offentlige innkjøpsmakten.

Innovative anskaffelser er nettopp samarbeidsprosjekter, og metodikken krever tett samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Ulike aktører kan bidra hver på sin måte, noe som ble understreket i panelsamtalen Riche Vestby fra Leverandørutviklingsprogrammet fasiliterte.

– At helseinnovasjon skjer ikke i isolasjon, har vi erfart gjennom mange års arbeid i Leverandørutviklingsprogrammet,  vi er mange aktører som ser stor verdi i å samarbeide for å nå målene; gode tjenester til innbyggerne og gode arbeidsverktøy for de helseansatte, samtidig som vi skaper helsenæring i Norge.  I Vestland er det mange gode initiativ på helseområdet – sammen ønsker vi å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, noe vi fikk bekreftet fra aktørene som var til stede.

Det ble delt erfaringer fra en konkret innovativ anskaffelse av velferdsteknologi hvor flere vestlandskommuner med samme behov samarbeidet.

– Ansatte og sluttbrukere må involveres og ha eierskap til det som utvikles. Uten det lykkes vi ikke understrekte prosjektleder i E-helse Vestland, Kari Bjørkheim Eidheim.

Vi fikk høre mange gode historier om hvordan selskaper som Retrams AS og Atea Norge jobber sammen med kommuner og helseforetak. I tillegg var det satt av tid til nettverksbygging og å få fram uløste behov. Nyskapende oppstartsselskap som YouWell, Eupnea, og Trigo var frampå og fikk pitche løsninger.

– I Norge øker bevisstheten rundt mulighetene for å bruke Innovative anskaffelser til å bringe ny teknologi til markedet, men vi har fortsatt noe å strekke oss etter. Vi kan allerede nå, med gjeldende regelverk, øke bruken av offentlige anskaffelser for utvikling og etterfølgende driftskontrakter, sa inkubatorleder i Eirti Torleif Markussen Lunde avslutningsvis.

Program og presentasjoner fra dagen: