Midtveisevalueringen av programmet er her!

av Adrian Andersen

Programmet er nå over halvveis i inneværende periode, og Menon har levert sin midtveisevaluering. Her er det mye spennende lesing!

Programmets midtveisevaluering byr på spennende lesing, tall og effekter for oss som er opptatt av innovative anskaffelser. Evalueringen i sin helhet kan du lese her: Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling