Meld deg på et Startprogram for innovative anskaffelser

av Harald Aas

Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

 

Startprogrammet retter seg mot alle i offentlige virksomheter som er involvert i anskaffelser enten du er leder, prosjektleder fag eller innkjøper. Startprogrammet varer i litt over tre timer og gir en innføring i metoden basert på erfaringer fra 150 gjennomførte innovative anskaffelser.

Les mer om Startprogrammet

Innovative anskaffelser er noe mer enn en alternativ innkjøpsmetode; det er også et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål. Derfor inviterer vi både ledere, fagfolk og innkjøpere med på Startprogrammet, sier Harald Aas i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Meld deg på neste Startprogram

Startprogram Drammen 15.februar

Startprogram Kristiansund 16.februar

Startprogram Oslo 28.februar

Vel møtt!