Startprogram

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser , både  offentlige virksomheter  og leverandører. Vi tilbyr 4 ulike programmer 

  • Startprogram for ledere
  • Startprogram ;  Motivasjons-ABC for nybegynnere
  • Startprogram ;  Kjøp av utvikling og innovasjon – viderekommende
  • Startprogram for leverandører

Programmene er utarbeidet for å å motivere og trygge både innkjøper og leverandør til å ta metoden i bruk.

Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.

I Startprogrammet bruker vi eksempler fra over 200 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
  • Legg til rette for innovative anskaffelser
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering
  • Dialogen med markedet
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelse
  • Gjennomføring i praksis

Sjekk kalenderen for å se hvor og når neste Startprogram er og meld deg på eller se Startprogrammet som webinar:

Startprogram ansatte i offentlige virksomheter varer i 1 timer og 27 minutter.

Startprogram for leverandører varer i 1 time.

 

På anskaffelser.no (Difi) finner du  detaljert veiledning for gjennomføring og maler du kan bruke.