Startprogram

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser. Startprogrammene er utarbeidet for å å motivere og trygge både offentlige virksomheter og leverandører til å ta metoden i bruk. 

Webinar: Startprogram for ansatte i offentlige virksomheter 

Startprogram for ansatte i offentlige virksomheter varer i 1 timer og 27 minutter. Målgruppen for dette startprogrammet er fagfolk, prosjektledere og innkjøpere som jobber i offentlige virksomheter som kjøper inn produkter og tjenester. Startprogrammet for offentlige innkjøpere skal inspirere, motivere og kvalifisere offentlige innkjøpere til å kjøpe nye og innovative produkter og tjenester.

I Startprogram for offentlig ansatte kommer vi inn på temaer som:

 • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
 • Legg til rette for innovative anskaffelser
 • Behovskartlegging og brukerinvolvering
 • Dialogen med markedet
 • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelse
 • Gjennomføring i praksis

Webinar: Startprogram for leverandører om innovative anskaffelser 

Startprogram for leverandører varer i 1 time og kommer inn på temaer som:

  • Hva er en innovativ anskaffelse?
  • Å komme i posisjon og regelverk
  • Hvordan gjennomføres en innovativ anskaffelse, og hva er leverandørenes rolle
  • Fellesanskaffelser
  • Innovasjonskontrakter og virkemidler
  • Hvordan komme i posisjon og nyttige tips

 Vi tilbyr 4 ulike programmer 

 • Startprogram for ledere
 • Startprogram ;  Motivasjons-ABC for nybegynnere
 • Startprogram ;  Kjøp av utvikling og innovasjon – viderekommende
 • Startprogram for leverandører

Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.

Sjekk kalenderen for å se hvor og når neste Startprogram er og meld deg på eller se Startprogrammet som webinar:

På anskaffelser.no (Difi) finner du  detaljert veiledning for gjennomføring og maler du kan bruke.