LUP og KS PRI har inngått ny partnerskapsavtale

av Bjørnar Grønhaug

For å løse de store samfunnsutfordringene må vi samarbeide på tvers, innovere systemene våre og utvikle radikalt nye løsninger. Vi må skape velferd på nye måter som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode. Det krever felles innsats og samarbeid over tid.

04. mai 2023 signerte KS PRI og LUP en ny partnerskapsavtale. Målet med partnerskapet er å forsterke effekten av hverandres innsats.

KS PRI er en stor satsning som startet i 2020 og har programsatsing fram til 2028. Satsingen er en anerkjennelse av at å få til endringer og større systeminnovasjoner er mulig, men også at det tar tid.

Med KS som en av eierne til LUP blir KS PRI en naturlig samarbeidspartner for LUP og vil gi muligheten til å videreutvikle et godt etablert og langvarig samarbeid med KS.

Økosystemene må utvikles og modnes

Økosystemet rundt kommunene og offentlige anskaffelser må modnes og utvikles. Samtidig må vi få til en større mobilisering.

– Vi er helt avhengige av å modne et leverandørmarked der ute som i dag ikke er oppmerksomme nok på de utfordringene vi står i og hvordan vi tenker på utfordringsbildet vi står ovenfor, sier Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS og programdirektør for KS PRI.

Gjennom samarbeidet skal LUP og KS PRI jobbe med fagutvikling for å bedre møte utfordringen kommunene har med å samarbeide på nye måter og kjøpe inn tjenester eller produkter på nye måter, uten å bli lammet av regelverket.

Sammen skal vi finne frem til felles prosesser, aktiviteter og kommunikasjon som kan bidra til å styrke innovasjonskraften blant offentlige innkjøpere i kommune-Norge. Vi skal jobbe for at flere tar ansvaret som ligger i å forvalte offentlige innkjøp og bruker innkjøpsansvaret til å skape mer bærekraftige løsninger på de områder det er mulig, med særlig fokus på helse, velferd og ungt utenforskap.

De aller beste må med

– Hvis vi skal fortsette å bo og leve og ha næringsliv over hele landet, som vi skal, må man håndtere de store samfunnsutfordringene bedre og utvikle nye løsninger, sammen med næringslivet. Dessuten liker vi jo begrepet radikal innovasjon veldig godt, sier Ingebjørg Harto, Daglig leder i LUP.

For å få til radikal innovasjon og nye løsninger er vi nødt til å få med de beste fra privat næringsliv. LUP har etterhvert solid kompetanse på å jobbe med utvikling av leverandørmarkedet og det offentlige som bestiller og holder hver måned flere dialog- og leverandørkonferanser der offentlige behov møter løsninger fra privat næringsliv. Siden oppstarten i 2010 har vi bidratt til over 400 innovative anskaffelser.

Komplimentære styrker

Samtidig har KS sterk forankring i kommunene over hele landet og bred kunnskap om regelverk, utfordringer og behov som kommunene sitter med. KS kjenner kommunene og systemene godt og jobber kontinuerlig med utvikling av hvordan kommunene jobber.

– Det er jo fint at vi kan være komplimentære, sier Fossnes Persson. At vi ikke tenker likt, men er forskjellige og kan bruke det som en styrke. Vi har jo også samarbeidet sammen tidligere om et innsiktsarbeid på bolig og hvordan vi kan løse utfordringene knyttet til boliger på andre måter. Basert på det samarbeid kommer en erkjennelse om at vi vil samarbeide enda mer og tettere.

Vi i LUP ser frem til et godt samarbeid og tydelige resultater på flere viktige områder i tiden fremover.