Lillestrøm kommune har gjennomført sin første innovative anskaffelse!

av Ida Laustsen

Lillestrøm kommune ønsket nye og bedre løsninger til håndtering av oppvekstadministrasjon, vikarhåndtering, timeplan og kommunikasjon - og har nå gjennomført sin første innovative anskaffelse!

Monika Vik, digitaliseringsrådgiver Skedsmo kommune

1.1.2020 blir Skedsmo kommune, Fet kommune og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Den siste tiden har de tatt store beslutninger om valg av fagsystemer innenfor prosjektet digitalisering, IKT og arkiv. Her kan du lese mer om konturene av en komplett ny løsningsportefølje for Lillestrøm kommune.

Monika Vik og Britt Folvell har ledet den første innovative offentlige anskaffelsen i Lillestrøm kommune, hvor de anskaffet oppvekstadministrative systemer. De har nå valgt løsningen Vigilo, og har store forventninger til at anskaffelsen skal bidra til både begeistring og effektive arbeidsprosesser i oppvekstsektoren og dialog med hjemmene. Planen er å ta løsningen i bruk allerede til skolestart 2019.

Erfaringene fra den første innovative anskaffelsen i Lillestrøm, var at man brukte mer tid på behovskartlegging og dialog med markedet – og at man i gjengjeld har fått en god leverandør og samarbeidspartner med en riktig løsning for Lillestrøm kommune.

Hør flere erfaringer fra Monika Vik og Lillestrøm kommune i denne korte videosnutten.