Ledig stilling som Innovasjonspådriver i Nord-Norge

av Bjørnar Grønhaug

Vi søker etter en god relasjonsbygger som evner å bygge og pleie nettverk i Nord-Norge! I dag er det Anita Skog som har stillingen som Innovasjonspådriver i Nord-Norge, men hun går over i egen virksomhet. Vi har derfor utlyst stillingen og håper å finne den rette kandidaten til å etterfølge Anita.

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser, med mål om å finne smartere og bedre løsninger, som gjør samfunnet bedre rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Vi har nå en ledig stilling som Innovasjonspådriver i Nord-Norge og er spent på å møte aktuelle kandidater.

– Det å drive med innovasjon i offentlige anskaffelser har mye å gjøre med å finne de riktige prosessene, og koble seg på de behovene hvor det er mulig å gjøre innovative anskaffelser. Det får du ikke til, hvis du ikke er til stede og har kontakt med de aktørene som er i posisjon til å bruke den metoden, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP.

– Så derfor må vi ha folk som er i området som kan følge opp partnerne våre, rekruttere flere og ikke minst plukke opp og koble seg på forskjellige prosesser.

Anbefaler LUP på det sterkeste

Anita har vært hos oss i tre år og forteller at stillingen og arbeidet hennes i LUP har vært givende og lært henne utrolig mye, som hun nå tar med seg inn i  etableringen av eget selskap. Anita vil fortsette å jobbe med innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi i Nord-Norge.

– Jobben i LUP er utrolig utviklende og anbefales på det sterkeste. Jeg har fått et stort nettverk, spesielt gjennom å få jobbe tett med eierne av LUP, som har fungert både som samarbeidspartnere og døråpnere, forteller Anita.

LUP eies av NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Koblingsaktør og relasjonsbygger

Pådrivere i LUP er koblingsaktører mellom offentlig og privat sektor. De plukker opp anskaffelsesprosesser som går i offentlige virksomheter, for å veilede, bygge kompetanse og trygge aktørene i de prosessene hvor man kan få til en innovasjonsprosess.

– Vi er ute etter en trygg relasjonsbygger som klarer å være den nøytrale koblingsaktøren som LUP er. Personen bør ha erfaring fra å jobbe med offentlig og privat sektor og helst erfaring fra innovasjonsarbeid. Personen bør evne å se muligheter, være foroverlent og på tilbudssiden og ønske å gjøre en forskjell. Det er kanskje det viktigste, at du ønsker å gjøre en forskjell, forteller Ingebjørg Harto.

– Du må like å jobbe med behovsdrevet innovasjon, ha oversikt over hva som er de store innovasjonsdriverne, og legge til rette gjennom kompetansebygging, kobling og kapital slik at kommunene kan bidra i utviklingen av nye bærekraftige produkter, tjenester og løsninger som samfunnet ønsker og trenger, supplerer nåværende innovasjonspådriver i nord, Anita Skog. Hun legger også til at de mest spennende innovasjonsprosjektene skjer når uventede relasjoner og samarbeid oppstår.

– For meg har det vært utrolig inspirerende å få bidra inn i prosjekter og prosesser med ildsjelene som virkelig ønsker å utvikle og omstille. Det gir energi og tro på at vi sammen kan nå våre mål og bidra til en verden som er til det beste for både mennesker og miljø, avslutter Anita, som oppfordrer alle som er interesserte eller nysgjerrige på stillingen til å ta kontakt.

Arbeidssted for pådriveren i nord vil være enten Tromsø eller Bodø. Hovedkontoret til LUP ligger på Majorstua i Oslo. Pådriveren rapporterer til daglig leder Ingebjørg Harto og deltar digitalt på jevnlige møter med alle kollegaene i LUP.

For spørsmål om ledig stilling som Innovasjonspådriver i Nord-Norge kan du ta direkte kontakt med Ingebjørg Harto på telefon 924 47 160 eller Åsta Braathen tlf. 989 01 025 /Anette Myhre Vincendeau, tlf. 975 37 455, hos vår rekrutteringspartner Hodejegerne.

Se hele stillingsutlysningen her