Lederskifte i LUP

av Inger Schedell Flattum

Takk for meg!

Alt har sin tid. Etter over 12 år som leder av Leverandørutviklingsprogrammet er det på høy tid å overlate roret til nye krefter og 1. mai overtar Ingebjørg Harto ledelsen av programmet.

Ingebjørg er advokat, og har de siste 5 årene vært leder av NHOs kontor i Brussel. Hun har lang fartstid som leder i NHO med næringspolitikk, næringsjus og offentlige anskaffelser som fagfelt. Hun har også i en periode vært styringsgruppeleder i programmet.

Med Ingebjørgs solide bakgrunn og velutbygde nettverk er jeg trygg på at Leverandørutviklingsprogrammet får en leder som vil videreutvikle feltet til glede for dere som partnere, anskaffelsesområdet generelt, og som et viktig bidrag i det helt nødvendige omstillingsarbeidet Norge skal gjennom.

Jeg har vært privilegert som har fått lov til å utvikle og lede Leverandørutviklingsprogrammet sammen med dyktige medarbeidere. Jeg vil spesielt rette en stor takk til dere partnere for at dere har stilt opp og gått «foran». Uten deres erfaringer og innspill hadde vi ikke vært der vi er i dag. Selv om det er langt igjen til potensialet er tatt ut, har vi sannelig kommet et godt stykke på vei Norge. Sammen har vi vist at det nytter, og oppmerksomheten rundt innovative anskaffelser har økt betydelig.

For min egen del skal jeg interessert følge den videre utviklingen av programmet fra «sidelinjen» i ny stilling i NHO.

Hilsen Per Harbø