Ny kvikktest i Stavanger – utvikling av øyriket som reisemål

av Stig Bang-Andersen

Stavanger kommune starter jakten på bedrifter og gründere med ideer som trenger en testarena

Stavanger kommune starter jakten på bedrifter og gründere med ideer som trenger en testarena

En ny konkurranse har akkurat blitt kunngjort, der næringslivet kan foreslå prosjekter for å løse utfordringene gjennom eksperimentering og testing. I ekte omgivelser, med ekte mennesker skal kommunen og næringslivet samarbeide om å eksperimentere seg fram til nye løsninger som kan bidra til gode sommerminner i Stavangers øyrike. Metoden («agile piloting») har blitt utprøvd i Helsingfors og senere i andre finske byer, med gode resultater.

Stavanger kommunes første kvikktest, kunngjort våren 2020, så på hvordan Lervig park og området rundt kunne bli en berikelse for byen, for å finne løsninger som kommunen enda ikke hadde tenkt på, og løsninger som ikke hadde blitt tatt i bruk av kommuner tidligere.

Denne gangen ønsker kommunen gå i gang med en kvikktest med tema øyriket. Utfordringen handler om hvordan flere kan oppdage og ha gode opplevelser i Stavangers øyrike denne sommeren. Det ble lagt ut veiledende kunngjøring på DOFFIN, og 15. februar ble det gjennomført digitalt dialogmøte. Bli bedre kjent med Kvikktest øyriket her.

Hva er en kvikktest?

En kvikktest er et eksperiment som her går over seks måneder. Gründere og andre leverandører er med å teste sine løsninger i reelle omgivelser. Et av hovedmålene med å gjennomføre en kvikktest er læring. Læring for bedriftene som får testet sine ideer og løsninger før evt. kommersialisering, og læring for kommunen, som får bedre forståelse rundt den gitte utfordringen.

Stavanger kommune støtter inntil fem prosjekter med opptil 250 000 kroner ekskl. mva. Kvikktesten skal vare i maks seks måneder. I den perioden bør en også jobbe fram en forretningsmodell som sikrer finansiering for videre utvikling.
Dersom kommunen senere ønsker å kjøpe en løsning, må det gjennomføres en ordinær anskaffelsesprosess.

  • En kvikktest gjennomføres på kort tid
  • En kvikktest tar utgangspunkt i et behov definert av kommunen, og uferdige produkter eller tjenester som ikke har blitt testet i markedet
  • En kvikktest foregår i reelle omgivelser, med reelle brukere
  • I kvikktest brukes åpne konkurranser slik at mange bedrifter skal ha mulighet til å delta. Gjerne gründere og oppstartsselskaper som ofte kan ha vanskeligere for å kvalifisere seg til eller nå frem i ordinære anskaffelser