Konkurranse om ideskisser for klimavennlige løsninger

av Kjersti Granaasen

Kongsvingerregionen har behov for en løsning som gir oversikt og kan danne kunnskapsgrunnlaget for klimabelastningen av faktiske innkjøp.

Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative løsningen som svarer opp et offentlig behov.

Kongvingerregionen innkjøpssamarbeid (RIIK) inviterer til konkurranse om idéskisser. Løsningsforslag støttes med inntil kr 450.000,-.

RIIK har behov for å få oversikt over klimabelastningen i deres faktiske innkjøp, og ber leverandørene om hjelp til å finne en løsning.

Mer om behovet finner du i filmen, nedenfor. Mer om konkurransen og hvordan delta finner du på sidene til StartOff. Frist for å levere idéskisse er onsdag 18. august.

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser. StartOff tilbyr veiledning og prosjektstøtte til oppdragsgiver og leverandør i en tilrettelagt prosess. Ordningen administreres av DFØ, og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Dette kan være en spennende mulighet og døråpner inn til det offentlige markedet for startups og leverandører i deres nettverk.