Komplekst sykehusprosjekt i Førde søker dialog

av Adrian Andersen

Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

Dagens Førde sentralsjukehus er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2.

Utfordringer man ser er bygging mens sykehuset er i drift, noen eksisterende bygg er verneverdige, kontraktsform og alternative entreprisemodeller, tildelingskriterier og oppgaveforståelse, incitament, samarbeid og involvering av lokale aktuelle tilbydere. Derfor inviteres det til dialogmøte og til påfølgende en-til-en-møter etter 20. mars.

Prosjektet består av følgende delprosjekter:

• Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, inkl. utomhus

• Ombygging av eksisterende psykiatribygg til sykehotell og kontorer for administrasjon og nybygg/tilbygg og ombygging av somatisk høg- og lavblokk, herunder bl.a. poliklinikker, sengeposter, fødestue, operasjonsstuer, sterilsentral m.m.

Byggherren vil gjennomføre dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Konferansen holdes i Førde 15. mars 2017. Påmelding til morten.grunnhov@sykehusbygg.no (innen 10. mars. 2017) Les mer om programmet og påmelding her