Kompetansehevende samling for LUPs partnere

av Bjørnar Grønhaug

Visste du at det er mulig å være partner i LUP – og at noe av det vi tilbyr partnerne våre er 4 eksklusive samlinger i året? På samlingene får deltakerne vite siste nytt innen regler og retningslinjer innen offentlige anskaffelser, hvordan bruke anskaffelsesmuskelen til å fremdrive innovative løsninger, bygge nettverk og masse faglige inputs. I denne artikkelen kan du lese om hva partnerne våre fikk på den siste samlingen.

Bygger nettverk

I slutten av mars arrangerte vi den andre partnersamlingen i 2023. Av de 32 partnerne våre deltok hele 25 av dem, med til sammen 71 personer.  Samlingen foregikk på Lily Country Club på Kløfta og hadde både faglig og sosialt innhold, gruppearbeid og foredrag.

– Vi er her for å bygge nettverk, utveksle erfaringer og forhåpentligvis lære noe nytt, sier, seksjonsleder i Viken Agnes Sirland, mens hun jobber med en gruppeoppgave.

Gode og lærerike eksempler

På konferansen ble det holdt presentasjoner som ga eksempler på tidligere innovative anskaffelsesprosesser, hvordan prosesser kan settes i gang og hva som er viktig å tenke på underveis i en innovativ anskaffelsesprosess. Lise-Mette Lindland, avdelingssjef i Vestre Viken presenterte sine erfaringer fra prosessen med å gi operatørene på AMK (113-sentralen) muligheten til å bruke videosamtale for å gi hjelp og veiledning i nødsituasjoner og hva som var avgjørende for at de fikk et så godt resultat.

– Jeg var uforberedt på hvor mange parter som måtte involveres, og hvor omfattende prosessen ble, sa Lise Mette i sitt foredrag.

Camilla Simensen, tjenesteutvikler i Forsvarsbygg, forteller at presentasjonen til Lise Mette Lindland var veldig nyttig fordi hun delte hva de lærte av gjennomføringen av prosjektet, og hva som var viktig for å lykkes.

– Jeg tok med meg det at man jobber hardt for å få tildelt midler, men så står man der og skal gjennomføre det og det er noe helt annet, sier Camilla Simensen, som selv er i gang med en større anskaffelse og noterte flittig under alle presentasjonene.

Som mange andre på 3P-samlingen, forteller Simensen at det var spesielt godt å høre at forankring i ledelsen er både viktig for gjennomføringen, og noe mange syns er utfordrende.

– Når man kommer til gjennomføringsfasen må man være forberedt på at det er et stort stykke arbeid og, det må prioriteres. Det må dedikeres nok personale og kompetanse til prosjektet, smiler Camilla.

Får høre ting man ellers ikke ville fått med seg

Innkjøpsrådgiver i Kristiansand kommune, Irma Cembic, har vært med på flere LUP-samlinger og forteller at hun syns det er veldig nyttig å være med fordi det er veldig hyggelig å møte andre LUP-partnere og lære av hverandre.

– Vi fikk jo vite nå mens vi er her at det er utviklet en løsning for flomvarsling, som er veldig aktuelt for Kristiansand. Så ved å være her får man høre ting man ellers ikke ville fått med seg. Når man har møtt dem blir også terskelen lavere for å kontakte dem i etterkant, om det skulle være behov for å gjøre en lignende anskaffelse.

Arrangørene i LUP var oppmerksomme på at dette er et utbytte mange vil ha glede av og har derfor lagt til rette nettopp for at flest mulig LUP-partnere skal knytte kontakt med hverandre. Dette ble gjort blant annet gjennom å sette partnere fra samme sektor på bord sammen med hverandre og gi dem oppgaver de kunne jobbe med i fellesskap.

Og, selvfølgelig, som på alle andre konferanser er det mange kontakter som knyttes under uformelle samtaler som felles lunsj, middag og hyggelige samtaler utover kvelden.

Kompetanseutvikling og problemløsning

Asbjørn Wexsahl er ny innkjøpssjef i NTNU, men har jobbet med innkjøp på både bestiller- og leverandørsiden hele sitt yrkesliv. Asbjørn deltar på 3P for første gang i år og sier det er interessant å være her og en måte å skaffe mer kompetanse på.

– Det å utvikle seg, stille spørsmål, få svar, kompetanseutvikling rett og slett, som vi kan ta med tilbake til der vi sitter og de problemene vi skal løse, er veldig verdifullt.

Asbjørn forteller videre at det har vært viktig for ham å møte andre som har jobbet med samme utfordring tidligere, lære av andre og bygge nettverk. Ikke minst er det godt å få satt en fot i bakken og få tenkt litt sammen rundt hvordan en kan løse utfordringer i fremtiden.

– Det jeg ser er at vi må ta tak i er å få behovseier til å tenke annerledes og lage en annen type kravspesifikasjon. Jeg har noen professorer som behovseiere, og de har sitt utstyr og sine behov som de skal ha akkurat «sånn». Så det er kanskje det jeg ser som den største utfordringen, at vi har brukere som må tenke utenfor boksen.

Vil du bli med som partner i LUP?

Vi har fortsatt plass til flere partnere. Ønsker du å vite mer om partnerpådriverprogrammet kan du ta kontakt med partneransvarlig i LUP, Gørill Horrigmoe på gorill.horrigmoe@lup.no