Knuste klimaprognoser krever innovativ overvannshåndtering

av Harald Aas

Sommernyheter er ofte synonymt med aviser proppfulle av agurknyheter, men også detaljerte værprognoser i det ganske land. Overskrifter à la "Solen kommer", eller "Sol i nord, kaldt i sør" lyser gjerne mot oss. Det er vi vant til. Og det selger. I forrige uke, kunne vi lese om "sprengte nedbørsprognoser", "flomkaos" og "styrtregnflom" i både Gudbrandsdalen og Nordfjord. Mer ekstremnedbør og flom begynner også å prege nyhetsbildet utenom snøsmelting på vårparten. Kommunene rammes av store ødeleggelser og ikke minst høye ekstrautgifter i etterkant. Her er det utvilsomt behov for effektive, smarte og ikke minst nye måter å håndtere alt overvannet på.

 (Foto: Hallgeir Vågenes)

Sommernyheter er ofte synonymt med aviser proppfulle av agurknyheter, men også detaljerte værprognoser i det ganske land. Overskrifter à la «Solen kommer», eller «Sol i nord, kaldt i sør» lyser gjerne mot oss. Det er vi vant til. Og det selger. I forrige uke, kunne vi lese om «sprengte nedbørsprognoser», «flomkaos» og «styrtregnflom» i både Gudbrandsdalen og Nordfjord, blant annet. Mer ekstremnedbør og flom begynner også å prege nyhetsbildet utenom snøsmelting på vårparten. Kommunene rammes av store ødeleggelser og ikke minst høye ekstrautgifter i etterkant. Her er det utvilsomt behov for effektive, smarte og ikke minst nye måter å håndtere alt overvannet på.

Men, hvordan kan dette knyttes til noe så «byråkratisk» som anskaffelser? Jo, Nasjonalt program for leverandørutvikling har bidratt til en rekke smartere innkjøp fra det offentlige – såkalte innovative anskaffelser. I korte trekk går dette ut på at markedet inviteres til å få mer innsikt i hva det offentlige skal anskaffe, samt at den offentlige innkjøper ikke selv har definert løsningen i forkant gjennom detaljerte kravspesifikasjoner. I stedet er det gjort forarbeid for å kommunisere hva behovet er, slik at det er leverandørene som kommer med ulike løsningsforslag. I noen tilfeller er det snakk om tilpasning av eksisterende produkter, tjenester eller teknologi (som Smart mat hvor Bærum kommune og kolonial.no samarbeidet om matinnkjøp for eldre i kommunen). I andre tilfeller er det snakk om innovasjon i form av helt ny teknologi (som for eksempel NoDig, hvor Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har lagt til rette for et utviklingsløp for gravefri teknologi med ulike konsortier – ferdigstilling forventes i løpet av 2017). Fremtidig overvannshåndtering i norske kommuner vil kreve at det offentlige handler – i dobbelt forstand – mer strategisk. Det er også liten tvil om at nye løsninger må tas i bruk.

 

Vår erfaring viser betydelige gevinster ved at flere offentlige innkjøpere går sammen om slike utfordringer gjennom behovsstyrte utviklingsløp i dialog med relevante utviklingsmiljøer og leverandører. For det første så heves viktigheten og oppmerksomheten for et område – noe som kan utløse finansiering og støtte fra virkemiddelapparatet og muligheter til å påvirke politikkutformingen og planer på området. For det andre ser leverandørene et større potensial for fremtidige markeder – leverandørene strekker seg ofte lengre dersom potensialet for serieproduksjon er større. For det tredje så kommer man raskere i gang med større utviklingsløp enn om hver enkelt innkjøper møter markedet på egenhånd.

 

I løpet av høsten skal programmet i gang med å se på mulighetene for at flere kommuner sammen tar tak i den økende og krevende utfordringen rundt overvannshåndtering gjennom å benytte innkjøpsmakten mer strategisk og gå i dialog og samarbeid med relevante aktører. Leverandører og fagmiljøer skal derfor kobles på. Sitter du på en god løsning eller idé? Eller kanskje har din kommune et ønske om å løse dette sammen med flere kommuner med samme utfordringer? Vi ønsker oss uansett flere aktører med i dette samspillet mellom det offentlige og private innen overvannshåndtering – så ta gjerne kontakt med prosjektleder innen klima- og miljø, Tina Sølvberg på tina.solvberg@nho.no

 

Vi ser frem til en spennende og innovativ høst, og ønsker deg god sommer videre – uansett vær og nedbørsmengder.

#klimaløft #joflereviersammen