Kickstart for partnerpådriverprogrammet!

av Inger Schedell Flattum

Styrker IOA-arbeidet gjennom et praksisfellesskap for de med «skoa på»

I Partnerpådriverprogrammet bruker vi våre egne erfaringer og metoder, når vi undersøker behovet hos partnerne våre for å se hva om skal til for ytterligere å spre og bruke IOA som et strategisk og operativt verktøy i virksomhetene.

80 deltagere var med på årets første partnerpådriversamling og det var god stemning og sterk medvirkning fra alle involverte. Målet med Partnerpådriverprogrammet er at pådriverteam i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter skal få tilgang til erfaringsdeling, få prosessbistand, oppdatert kunnskap om innovative anskaffelser og sist, men ikke minst, om hvordan vi kan øke bruken av innovative anskaffelser i egen virksomhet.

  • For at vi skal klare å skalere opp IOA-arbeidet innad i virksomhetene er det på tide at vi skaper en identitet rundt innkjøpsmiljøene, ikke bare som anbudsutsettere. Jeg tror vi fremover må bygge opp dette som et eget fag, skape en identitet, få det inn i opplæringen og øke kompetansen, Lars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling, Sykehusinnkjøp HF