Jobber i nettverk med innovasjon i anskaffelser

av Stig Bang-Andersen

11 statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder bidrar inn i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser som arrangeres av leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med KS Vest-Norge fram mot 2022.

Har med seg konkrete anskaffelser inn i nettverket

8. juni var det duket for oppstartssamling i det nye nettverket for innovasjon i anskaffelser i sør/vest hvor 30 deltakere fra kommunene Gloppen, Hå, Karmøy, Kinn, Lindesnes og Stad, samt Kolumbus, NAV Rogaland, NAV Vestland, Universitetet i Bergen og Stavanger universitetssjukehus var samlet digitalt. I tillegg deltar DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inn i nettverket med kompetanse.

På programmet stod en grunnleggende innføring i etterspørselsdrevet innovasjon, muligheter for prosjektstøtte og risikoavlastning gjennom virkemiddelapparatet, i tillegg til kompetansebygging og erfaringsutveksling på tvers. Kommunedirektør i Øvre Eiker kommune, Trude Andresen delte også erfaringer med innovasjonsarbeid i offentlig sektor og hvor skoen trykker.

Nettverket retter seg særlig mot ansatte med fagkompetanse og innkjøpsansvar hvor den enkelte bidrar med egne problemstillinger og utfordringer, og deler erfaringer med de andre deltakerne i en regional kontekst.

Selv om virksomhetene både er av forskjellig størrelse og har forskjellig forkunnskap om innovative anskaffelser, hadde flere erfaring med markedsdialog og strategiarbeid.

Får tilgang til nye verktøy i innovative anskaffelser

I nettverket framover vil deltakerne få en overordnet og metodisk tilnærming til innovasjon gjennom anskaffelser, behovskartlegging, veiledning i forankring av arbeidet, eksempler på gode anskaffelsesstrategier samt kunnskap og kompetanse til selv å kunne igangsette innovative anskaffelsesprosesser.

Gjennom nettverket vil det også vektlegges å bruke visuell fasilitering for å fremstille det komplekse på en lettfattelig måte. Her kan du se de visuelle notatene fra første samling.

Har du spørsmål om nettverket? Ta kontakt med koordinator for ressursteam sør/vest, Stig Bang-Andersen.