Innovative anskaffelser av grønne bygg i Skien og Porsgrunn

av Cecilie Endresen

Skien og Porsgrunn kommune inviterte leverandører til å komme med innspill på hvordan de kan nå sine ambisjoner og mål i deres felles klima- og miljøplan. Etter å ha fått presentert klimahandlingsprogrammet, alle planlagte nybygg og rehabiliteringsprosjekter i et 5 års perspektiv i de 2 kommunene og erfaringer fra andre offentlige virksomheters bærekraftige bygganskaffelser, "kriblet" nærmest de 50 leverandørene etter å komme i gang med workshop og få mulighet til å diskutere utfordringer og mulighetsrom med kommunene - og ikke minst gi innspill på løsninger. Både Porsgrunn og Skien hadde en bunke med innspill under armen til bruk i videre planlegging av kommende nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ved dagens slutt. - Dette ga oss nyttige innspill i tidlig fase i planleggingen av Ibsenbiblioteket, som kan bidra til å åpne opp for de innovative løsningene, uttalte prosjektleder Gunn Marit Christenson i Skien kommune. - Innovative anskaffelser som et verktøy for anskaffelse av klimasmarte, fremtidsrettede bygg, er viktig å benytte, avsluttet hun.


Hvordan realisere målene i klima- og miljøplanen gjennom fremtidige bygganskaffelser?

Kommunene har utarbeidet en felles kommunedelplan; «Kommuneplan for klima og energi for Skien og Porsgrunn 2018 – 2025» med en visjon om å være klimanøytrale i 2050, klare ambisjoner i forhold til å redusere klimagassutslipp og klimafotavtrykket og klare målsettinger i forhold til redusert energibruk og klimagassutslipp fra bygg og anlegg.

Men hvordan realisere målene var spørsmålet de to kommunene stilte seg. Og da kom behovet for ytterligere å finne ut:
_ hva eksisterer av mulige løsninger i markedet for å nå disse klimaambisjonene i forhold til anskaffelse av nye bygg og rehabiliteringsprosjekter?
– Hvor skal vi legge lista i forhold til hva vi kan etterspørre i konkurransegrunnlaget?
– og hvilke erfaringer har andre virksomheter gjort på dette området?

… og da kom ønsket om i felleskap å gå i dialog med markedet for å få innspill til hvordan Skien og Porsgrunn kan nå sine klima- og miljøambisjoner gjennom fremtidige anskaffelser av nybygg og rehabiliteringsprosjekter.


Hensikt med dagen var å ….

– Informere om, og forberede markedet på, kommunenes fremtidige bygganskaffelser og rehabiliteringsprosjekter i et 3 – 5 års-perspektiv
– at kommunene skulle få innspill og tips fra leverandører  til hvordan man kan rigge sine anskaffelser og hvilke klimasmarte løsninger de kan etterspørre
– gi leverandørene informasjon om en forestående, konkret bygganskaffelse – «Ibsenbilblioteket» – og komme med innspill til løsninger/prosess i tidlig fase

De gode eksemplene – som inspirasjon og kompetanseheving
Vestfold fylkeskommune og Veidekke delte noen av sine erfaringer om mulighetsrommet de benyttet seg av i anskaffelsen, prosjekteringen og byggingen av Horten videregående skole. Horten vgs. er et prosjekt som har strukket seg mot øverste nivået i BREEAM-sertifiseringen – nemlig BREEAM outstanding – og som eiendomssjef Christian Egerberg Thorsen uttalte i sitt innlegg; – Samhandling og dialog med alle involverte aktører gjennom hele prosessen, samt klare krav fra oss som oppdragsgiver som styrende for dialogen, var en suksessfaktor. Det understreket også prosjektleder Erland Johansen i Veidekke; – Dialogfasen brukes til sammen å utforme prosjektet og belyse de ulike krav som ligger i konkurransen. Vi som leverandør har hatt en generell kunnskapsheving gjennom prosjektet. Lært å tenke nytt. Det har vært «oppdragende» for oss og våre underleverandører. Det igjen gjør at de involvert firmaene blir prefererte aktører i markedet i etterkant og ikke minst blir vi en attraktiv arbeidsplass, understreket han.
Erfaringer i bruk av krysslimt tre (KLtre) i nybygg var et ønske de 2 kommunene også hadde satt på agendaen. Og tredriver i Telemark, Per Arild Aasheim, delte flere eksempler på byggeprosjekter med bruk av KLtre.


Dialogen i workshop’ene ga kommunene gode innspill

Etter lunsj sto workshops på programmet hvor dialogen var i fokus. Her fikk de to kommunene utdypet sitt behov – både generelt og konkret i forhold til Ibsenbiblioteket – og hvor leverandørene kom med innspill som ga et klarere bilde på mulighetsrommet, hvor de kunne «legge lista» i konkurransegrunnlaget og ikke minst gode innspill til gjennomføring av hele prosjektprosessen. Både Porsgrunn og Skien hadde en bunke med innspill under armen til bruk i videre planlegging av kommende nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ved dagens slutt.

– Dette ga oss nyttige innspill i tidlig fase i planleggingen av Ibsenbiblioteket, som kan bidra til å åpne opp for de innovative løsningene, uttalte prosjektleder Gunn Marit Christenson i Skien kommune. – Innovative anskaffelser som et verktøy for anskaffelse av klimasmarte, fremtidsrettede bygg, er viktig å benytte, avsluttet hun.

Se innleggene og oppsummering av workshopene her:
PS. Oppsummering av innspillene fra Workshop 1 – Porsgrunn kommune – legges ut til uken

Anette Birkelid Lekman, avdelingsleder Porsgrunn kommune

Anita Ballestad, eiendomssjef Skien kommune

Cecilie Møller Endresen, pådriver Leverandørutviklingsprogrammet

Erland Johansen, prosjektleder Veidekke

Kristin Saga, regiondirektør NHO Telemark Vestfold

Ole Henrik Lia, eiendomssjef Porsgrunn kommune

Eigil Movik, miljøvernsjef Skien kommune

Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Gunn Marit Christenson, prosjektleder Skien kommune

Per Arild Aasheim, tredriver Telemark

Innspill fra WS 060918_Ibsenbiblioteket

Innspill fra WS 060918_Porsgrunn kommune