Innovasjonspartnerskap – spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter

av Riche Vestby

Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Fristen for å sende inn prosjektskisser er 21. august 2017.

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter. Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor.

Mer om innovasjonspartnerskap

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en modell for dialog og samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkludere næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Prosedyren for Innovasjonspartnerskap legger til rette for at oppdragsgiver kan utvikle et innovativt produkt, løsning eller tjeneste i tett samarbeid med en eller flere utvalgte partnere, og deretter kjøpe produktet eller tjenesten uten å utlyse ny konkurranse. Dette betyr at kommunene og leverandørene kan jobbe sammen gjennom hele prosessen. Stavanger er første kommune som prøver denne anskaffelsesprosedyren. Arbeidet i Stavanger kan du følge her. Danske Innoba har utviklet en visuell illustrasjon for Innovasjonspartnerskapsprosessen som du finner her modell innovasjonspartnerskap.

Uløste samfunnsbehov søkes

Vi ønsker å få i gang flere innovasjonspartnerskap, og inviterer offentlige virksomheter til å sende inn skisser som tar utgangspunkt i et stort, uløst problem eller samfunnsbehov som det ikke finnes gode løsninger på i dag.

Mer informasjon om dette finner du hos Innovasjon Norge.

Difi har også utviklet egne informasjonssider om prosedyren.