Innovasjonskonkurranse i Bergen skal gi mer brukerstyrt skyss

av Stig Bang-Andersen

Bergen kommune og Skyss samarbeider om et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport for målgruppen 'tilrettelagt transport'. I den anledning inviterer de gjennom MUST LivingLab til innovasjonskonkurranse for å finne entreprenører og innovatører som kan utvikle fremtidens bestillings- og informasjonstjeneste for digitale mobilitetsløsninger, særlig tilpasset eldre og «ikke-digitale» mennesker.

Skyss og Bergen kommune samarbeider om et pilotprosjekt om fleksibel bestillingstransport for målgruppen ’tilrettelagt transport’. I den anledning inviterer de gjennom MUST LivingLab til innovasjonskonkurranse for å finne entreprenører og innovatører som kan utvikle fremtidens bestillings- og informasjonstjeneste for digitale mobilitetsløsninger, særlig tilpasset eldre og «ikke-digitale» mennesker.

Digitale løsninger vil ta mer plass i mobilitetstilbudet framover og for å kunne tilby nye mobilitetstjenester med ruter som tilpasses i sanntid etter brukernes behov, er en avhengig av at alle kundegrupper kan bruke dem. I Bergensområdet har de erfart at flere eldre og andre som ikke bruker digitale verktøy har utfordringer med å henge med i utviklingen. Det er viktig at digitale mobilitetsløsninger blir tilgjengelige også for eldre, derfor ønsker vi nå invitere entreprenører til et innovasjons- og pilotprosjekt der formålet er å få etablert en ny løsning, sier Bjørn Klimek, som leder MUST LivingLab og organiserer innovasjonskonkurransen.

Målet med innovasjonskonkurransen er å utvikle en bestillingsløsning og informasjonstjeneste for transport som er brukervennlig og tilpasset eldre og ikke-digitale mennesker. Konkurransen gjelder med dette ikke selve bestillingstransporten, men grensesnittet mellom eldre menneskers kommunikasjonsvaner på den ene siden og fulldigitaliserte dynamiske transportløsninger på den andre siden.

Konkurransen, som også er kunngjort på Doffin, legges opp i tre faser hvor idéer pitches og inntil fem løsningsforslag premieres med 50 000 kr for å modne idéene i samarbeid med partnerne. Til slutt er intensjonen å inngå en innovasjonskontrakt støttet av Innovasjon Norge med leverandøren som står igjen for å få dekket en større andel av utviklingskostnadene. I denne fasen vil entreprenøren ha rollen som prosjektleder med Skyss som pilotkunde, og får dermed mulighet for å få Skyss som testarena, første kunde og referanse.

Bergen kommune, ITS Norway og Innovasjon Norge vil bistå med evaluering av løsningsforslagene.

Frist for løsningsforslag er fredag 14. mai 2021 og mer info finnes på nettsidene til MUST LivingLab