Hvilken prosedyre skal du velge?

av Harald Aas

Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI) har sammen med Leverandørutviklingsprogrammet utviklet en prosedyrevelger som gjør det enklere å velge prosedyre. .

Offentlige innkjøp reguleres gjennom lover og forskrifter som er tilpasset hva som skal kjøpes og hvem som skal kjøpe. Fremgangsmåten for kjøp, som er beskrevet i forskriftene, kaller vi prosedyrer og i Lov om offentlige anskaffelser er det 14 ulike å velge mellom. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken av prosedyrene som passer best for din anskaffelsen, men nå har Digitaliseringsdirektoratet, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet utviklet en prosedyrevelger som gjør det litt enklere.

Hva er det som bestemmer hvilken prosedyre du skal velge?

Lov om offentlige anskaffelser er delt inn i tre deler etter anskaffelsens verdi.  Videre er det bestemmelser som gjelder spesielt for for kommunale og fylkeskommunale innkjøp, men ikke for statlige innkjøp, og til slutt er det spesielle bestemmelser for f. eks kjøp av helse- og sosialtjenester og bygge- og anleggsanskaffelser over gitte verdier. Disse bestemmelsene er enten/eller og det trengs med det ingen vurdering av hva som er riktig.

Der det blir mer komplisert er når man må vurdere andre forhold og veie dem opp mot hverandre. Det kan f. eks handle om antallet potensielle tilbydere, i hvilken grad det er mulig å beskrive behovet som anskaffelsen skal dekke, om du forventer å få inn tilbud som det blir lett å sammenlikne (med eller uten forhandlinger), om det finnes anskaffelseklare løsninger i markedet eller de må utvikles, og tidshorisonten for anskaffelsen.

Nå foreligger det en prosedyrevelger som på bakgrunn av dine svar anbefaler den eller de prosedyrene som er best egnet for det du skal kjøpe. Du bør likevel lese nøye gjennom den anbefalte forskriften for du bestemmer deg.

Oversikt over de ulike prosedyrene (og FoU-unntaket)

 • Åpen tilbuds-konkurranse
 • Åpen tilbuds-konkurranse med forhandling
 • Begrenset tilbuds-konkurranse
 • Begrenset tilbuds-konkurranse med forhandling»
 • Plan- og design-konkurranse (uten utvelgelses-kriterier)
 • Plan- og design (med utvelgelses-kriterier)
 • Åpen anbuds-konkurranse
 • Begrenset anbuds-konkurranse
 • Konkurranse med forhandling (med utvelgelses-kriterier)
 • Konkurransepreget dialog (uten utvelgelses-kriterier)
 • Konkurranse-preget dialog (med utvelgelses-kriterier)
 • Innovasjons-partnerskap (uten utvelgelses-kriterier)
 • Innovasjons-partnerskap (med utvelgelseskriterier)
 • Plan- og design-konkurranse (uten utvelgelses-kriterier)
 • Plan- og design (med utvelgelses-kriterier)
 • Før-kommersiell anskaffelse (med utvelgelses-kriterier)
 • Før-kommersiell anskaffelse (uten utvelgelses-kriterier)

Les mer om de ulike prosedyrene på anskaffelser.no