Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

av Cecilie Endresen

Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

Disse spørsmålene går EBA, KS, Viken fylkeskommune, Grønn Byggallianse, DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet sammen for å svare på gjennom et kompetanseløft for grønne bygganskaffelser. Gjennom ny veiledning og praktiske eksempler vil vi vise hvordan stat, kommuner og fylkeskommuner kan gjøre klimavennlige og sirkulære bygganskaffelser.

Kompetanseløftet starter med et webinar 7. mars. Det følges opp med fysiske seminarer rundt i landet der temaet vil bli grundigere gjennomgått og det vil legges til rette for dialog og bistand for de som ønsker det. Første seminar vil være på Østlandet i Viken fylkeskommune. Målgruppen er offentlige innkjøpere, politikere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører og leverandører.

For nærmere informasjon om webinaret 7.mars. Se arrangementet i vår kalender.

Foto: Hundven-Clements/LINK Arkitektur