God dialog – grobunn for fremtidsrettede løsninger

av Cecilie Endresen

Det var "stinn brakke" da Drammen kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterte leverandører til dialog om nye digitale systemer for besøkshåndtering, adgangs- og bookingsystem på Drammenbadet. Og dialog ble det!

Engasjerte leverandører «kastet seg på» muligheten til å spørre og være nysgjerrig på Drammensbadet behov for sømløse digitale systemer.

Målsetting med anskaffelsen var å komme frem til en fremtidsrettet, moderne, digital løsning som forenkler og forbedrer totaltilbud og opplevelse av badet for brukere av badet, og som forbedrer og forenkler hverdagen til de ansatte.

Tjenestedesinger, Kristin Svendsen, presenterte og synliggjorde brukernes og de ansattes opplevelse av hvordan systemene fungerte i dag – bygget på et grundig innsiktsarbeid.

Kristin Langridge, innkjøpsrådgiver i Drammen kommune, oppfordret også til dialog mellom leverandørene – med det formål å oppmuntre leverandørene til å kunne levere komplementære totalløsninger som dekket så mye som mulig av Drammensbadets behov.

Flere benyttet muligheten til en speed-dating for å bli bedre kjent med hverandre – og se på muligheter for samhandling.

Så gjenstår det å se om leverandørene virkelig har lyttet og kan levere gode innspill på en til en møtene med Drammen kommune i februar. Innspill som svarer på Drammensbadets behov, og som er de fremtidsrettede løsningene som gjør hverdagen og opplevelsen på Drammensbadet bedre for både ansatte og brukere.