Alle fylkeskommunene med på laget

av Stig Bang-Andersen

I 2023 har vi alle fylkeskommunene med oss inn i LUP-partnerskapet. Med Vestland fylkeskommune som nyeste tilskudd er Leverandørutviklingsprogrammet godt rigget til å øke bruken av innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel for regional samfunns- og næringsutvikling i hele landet, med mål om å skape et bredere og mer fleksible regionale innovasjonsmiljø.

Vestland fylkeskommune er nyeste partner i LUP – her representert (f.v) ved Bård Sandal (avdelingsdirektør for næring, plan og innovasjon) og Dina Lefdal (avdelingsdirektør infrastruktur og veg) sammen med Ingebjørg Harto (daglig leder i LUP) og Stig Bang-Andersen (Innovasjonspådriver LUP Sør- og Vestlandet). (bak) Anne Stine Hovland, Kathrin Jakobsen og John Martin Jacobsen fra Vestland fylkeskommune, samt regiondirektør NHO Vestland; Helene Frihammer.

Som regional utviklingsaktør får fylkeskommunene bistand til å utvikle og gjennomføre egne handlingsplaner som skal tilrettelegge for IOA-tiltak i egen region. Målgruppen for aktivitetene er kommuner, næringsliv, klynger, gründere og FoU-aktører. Planen inneholder konkrete IOA-aktiviteter tilpasset regionale forhold, fylkenes eget ambisjonsnivå og programmets totale ressurser. Aktivitetene blir gjennomført med bistand fra programmets pådrivere i samarbeid med relevante regionale aktører.

Som LUP-partner får også virksomhetene bistand til å innarbeide og videreutvikle anskaffelser som et strategisk verktøy i egen virksomhet på områder hvor erfaring og læring vil være til nytte for hele IOA-fellesskapet. Programmets pådrivere stiller opp ved gjennomføring av komplekse anskaffelser eller prosesser med særlig høy innovasjonshøyde for å høste erfaring og læring til felles nytte.

SSB-tall fra 2021 viser at det i kommunene og fylkeskommunene samlet kjøpes inn varer og tjenester fra det private for over 250 milliarder kroner i året.

Pt. er Norge inndelt i elleve fylker; Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Hver region har sin dedikerte innovasjonspådriver fra LUP som fast kontaktperson i programmet for å bidra med forankring av arbeidet hos regionale eiere/partnere, samt være en ressurs for den enkelte partner i regionen og gi bistand til at de lettere oppnår målene i partnerplanene.