Fra prat til handling!

av Cecilie Endresen

De 34 kommunene i Østlandsregionen har rundt 15 milliarder i lommeboka som de skal handle for. ... og de utfordrer seg selv til å få ytterligere handlekraft som gir tilgang til de beste, mest bærekraftige og kostnadseffektive løsningene. DET vil komme innbyggerne, næringslivet og samfunnet til gode.
I et felles praksisfelleskap skal kommunene styrke sin kompetanse, dele best practice og mobilisere flere i egen kommune til å ta innovative anskaffelser i bruk - operativt og strategisk. Intet mindre.

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner ser innovative anskaffelser og løsninger som virkemiddel for å møte utfordringer og muligheter i fremtiden. Samtidig er det et stort skritt å gå fra å snakke om det til å utvikle kompetanse nok til at det blir et reelt strategisk virkemiddel.

34 kommuner fra Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark deltok onsdag 13. oktober på første samling i læringsnettverk for innovative anskaffelser – Østlandet. Nettverket skal bygge kunnskap om anskaffelser og har som ambisjon om å trygge deltagerne på hvordan dette kan skje i praksis.

Svein Andersen, rådgiver for anskaffelser i Halden kommune, forteller:

«For oss i Halden kommune vil deltakelse i et slikt nettverk gi oss trygghet og nødvendig kompetanse til å innarbeide et tankesett og prosess for bruk av innovative offentlige anskaffelser i egen organisasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og KS legger her til rette for å bygge et nettverk på tvers av kommunene på Østlandet og gi de nødvendige verktøy for å styrke egen kompetanse, men også bidra til innovasjon i leverandørmarkedet i godt felleskap med det offentlige, for de beste løsningene til innbyggerne.»

Les mer om  Nettverk for innovative anskaffelser – Østlandet og BLOGGpost