Fra pilot til varig praksis

av Harald Aas

Overskriften på årskonferansen sier noe om hvor vi har vært og hvor vi skal. Erfaringer fra over 100 gjennomførte innovative anskaffelser viser at det virker. Nå skal flere ta metoden i bruk, og de som allerede har forsøkt seg skal gjøre det til varig praksis.

130 deltakere er påmeldt til årskonferansen der programmets partnere og samarbeidspartnere skal får høre fra modige virksomheter som går foran og viser vei, og fra leverandører som tar utfordringen, griper mulighetetene og tenker nytt. For å sy det hele sammen har vi vært så heldig å få Mona Skaret (Innovasjon Norge) som møteleder. Hun kjenner programarbeidet godt og er sammen med resten av Innovasjon Norge en viktig medspiller.

Her kan du laste ned en samlet versjon av presentasjonene fra årskonferansen 2017

Vi må tørre å snakke om barrierer

Til nå har vi snakket mye om suksesshistoriene. Det har vært riktig for å motivere offentlige virksomheter i gang. Etter fire år vet vi imidlertid at det ikke alltid går helt etter planen. Vi snakker om barrierer for innovative anskaffelser. De tre største barrierene er manglende ledelsesforankring, innovasjons- og innkjøpskompetanse og manglende risikoavlastning.

Med våre tre eiere på scenen, representert med Helge Eide (KS), Steffen Sutorius (Difi) og Kristin Skogen Lund (NHO), var det viktig at trioen adresserte disse barreierene, og kom med en klar oppfordring til offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet og landets politiske ledelse.

Programleder med en overraskelse på lur

Per Harbø er programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling som det formelt heter. Han innleder sitt innlegg med en nyhet, og kaller opp Rådmann Per Kristian Vareide fra Stavanger Kommune, Direktør vekst og klynger, Mona Skaret fra Innovasjon Norge og Avdelingsdirektør offentlige anskaffelser Dag Strømsnes fra Difi. Sammen skal de signere en samarbeidsavtale for det første utviklingsprosjektet som kjøres etter den nye prosedyren Innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge.

Per snakker litt om det som skjedde i 2016, men han liker best å tenke fremover. Nå ønsker han at vi øker turtallet på det han kaller Norges raskeste innovasjonsmotor. Flere skal ta innovative anskaffelser i bruk.

De modige virksomhetene

Vi snakker mye om suksesshistorier. Det handler ofte om innovasjonen i anskaffelsene. Like viktig er virksomhetene bak. De som tør å gå foran og som utfordrer egen virksomhet til å gi slipp på de løsningene man tidligere kjenner til fordel for noe nytt.

Til nå har det blitt mest piloter, men noen har allerede gjort det til varig praksis. Vi får høre historier om hvordan virksomhetene har jobbet med nye metoder, tverrfaglige grupper og nye rutiner som skal innarbeides i virksomheten.

Det innovative i anskaffelsene

Programmet har hjulpet flere virksomheter med dialogen med markedet, men det endelige resultatet er det virksomhetene og leverandørene som har stått for. På scenen kommer tre innovative løsninger; en rengjøringsrobot utviklet av Ikon Norge for Bergen Vann med flere, en overvåkingsdrone fra Nordic Unmanned i tjeneste for Bane Nor, og en EduApp4Syria utviklet for Norad som skal lære krigsrammede syriske barn å lese på sitt eget morsmål – arabisk.

Leverandørene har med seg filmer av småskala prototyper i aksjon og klipp fra testingen av applikasjonen på den faktiske målgruppen. Det ser bra ut. Vi får også en live-streamet demonstrasjon av dronen som skal overvåke skinnegangen og kartlegge skadeomfangete etter ras på linjen. Imponerende bilder og egenskaper.

Inspirert?

Tore Andre Sines stiller et spørsmål i overskriften av sitt innlegg. Ettersom han like etterpå forteller deg hvordan du kommer deg videre tror jeg han viste svaret på forhånd. (ooops! Når må jeg selv gjøre meg klar)