Forsvarsbygg vil ha fleksible, mobile og bærekraftige bygg

av Harald Aas

Forsvarsbygg har utlyst en konkurranse om innovasjonspartnerskap for å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg. Behovet er i konkurransen avgrenset til midlertidig løsning for deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly, men Forsvarsbygg ønsker at løsningen også skal kunne benyttes til andre formål i Forsvaret, og også av virksomheter i det sivile samfunnet, som for eksempel beredskapsetatene og humanitære organisasjoner. Søknadsfrist for prekvalifisering er 31. august.

Utlysningen kommer som planlagt etter to runder med dialogkonferanser. I den første runden gav leverandørene tilbakemelding om at Forsvarsbygg burde avgrense oppgaven til enten temporære bygg eller til stasjonære bygg. Det er vanskelig å lage en løsning som både skal dekke temporære behov der vekt og mobilitet er viktig, og mer stasjonære behov der kvalitetskravene til være høyere. I den siste dialogrunden ble en avgrenset og spisset utfordring presentert for leverandørene, men mulighet for å gi tilbakemeldinger på oppgaven. Det ble også tilrettelagt for matchmaking slik at leverandører som bare kan levere på deler av oppgaven kan etablere søkergrupper/konsortium.

Se utlysningen på Doffin her.

Du kan også finne konkurransegrunnlaget på prosjektsiden her hos oss.

Har behov for smarte løsninger for deployering

Når F-35 skal deployeres (utstasjoneres) ved midlertidige baser ute i verden, har disse stedene ofte svært begrenset infrastruktur. Det betyr at Forsvaret må ta med seg alt av utstyr som gjør det mulig å bo, jobbe og utføre oppdrag ved den midlertidige flybasen. Alt av dette utstyret skal kunne fraktes på en så mobil, fleksibel og bærekraftig måte, enten de frakter det til lands, vanns eller gjennom lufta.

Trenger mobile verksteder
– I dag mangler Luftforsvaret gode nok løsninger for raskt å kunne etablere nødvendige fasiliteter som blant annet kontor, verksted og oppholdsrom. Blant annet har de behov for kunne ta med seg komplette verksteder for lakkering, hjulbytte og redningsutstyr ut til midlertidige baser. Dette må kunne pakkes ned, transporteres og pakkes opp igjen enkelt og effektivt av Forsvarets eget personell, slik at Luftforsvaret kan konsentrere seg mest mulig om å holde kampflyene operative. Vi søker nå etter innovatører som kan svare på noen av disse behovene, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Britt-Helen Kvittingen.

Tilskudd fra Innovasjon Norge

Prosjektet har fått 15 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge, og gjennomføres også i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets egen nettside.