Evaluering viser at vi er på rett vei!

av Per Harbø

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før offentlige anskaffelser er innarbeidet som et strategisk virkemiddel i moderniseringsarbeidet for stat og kommuner, men hovedretningen for arbeidet og resultatene er positive, og jeg gleder meg over at vi får en god evaluering. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Les rapporten her: Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling

Stadig flere offentlige virksomheter ser effekten av å vurdere om behovet de skal dekke gjennom en anskaffelse kan dekkes på andre måter/med andre produkter enn det de opprinnelige har brukt. Da programmet startet sitt arbeid i 2010 kunne man knapt registrere at det ble gjennomført innovative anskaffelser. Nå har programmet bistått i nær 200 pilot- og eksempelprosesser for å vise at det virker. Evalueringen forteller om tydelige effekter av programarbeidet, og at det er en klar sammenheng mellom programmets innsats og innovasjonshøyden som oppnås. Alternativene ville vært å gjøre det samme som man gjorde sist, dvs. kjøpe dagens eller gårsdagens løsninger for morgendagens behov.

Samtidig ser næringslivet nytten av det offentlige som en krevende kunde. Både for å innovere og utvide, men også for å skape nye markeder og forretningsområder. Det offentlige utgjør en stor innkjøpsmakt i alle regioner og kommuner i Norge, og det er gledelig å registrere at spesielt bykommunene og fylkeskommunene i stadig større grad bruker innovative anskaffelser aktivt for å bidra til næringsvekst og utvikling i egen region

Et spennende moment med evalueringen fra Menon er at den trekker frem innovasjonshøyde i de prosessene programmet har vært involvert i som særlig viktig.  Det betyr at pådriverfunksjonen nesten er et virkemiddel i seg selv, ved at programmet bidrar med en trygghet som gjør at offentlige virksomheter i vesentlig større grad tør å etterspørre nye løsninger. I kjølvannet blir virksomheten selvgående og trygg på metode og fortsetter å utfordre leverandørmarkedet i forhold til sine behov. Her vil det skje mye spennende de neste årene.

Hverdagsinnovasjonene er likevel det viktigste arbeidet vi utfører, og det vi gjør mest av. Kraften som ligger i at det offentlige blir litt smartere hele tiden er det som gjør at vi sammen omstiller Norge. For hver anskaffelse som bidrar til å gjøre Norge smartere, og som skaper næringsvekst og nye arbeidsplasser.