Europa ser igjen nordover for innovasjonsrigging

av Harald Aas

Flere europeiske land har gått sammen i en "MLE" - eller gjensidig læring og utvekslingsprosess - for å dele erfaringer og suksesskriterier hva gjelder økt grad av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Såkalte "best practices" pekes på, og vi synes det er spesielt gledelig at både Difi, Innovasjon Norge, og Nasjonalt program for leverandørutvikling trekkes frem som kritiske faktorer og gode "hjelpere" når det offentlige skal navigere i innovasjonslandskapet og ikke minst ta i bruk offentlige anskaffelser som et strategisk innovasjonsverktøy.

Flere europeiske land har gått sammen i en «MLE» – eller gjensidig læring og utvekslingsprosess – for å dele erfaringer og suksesskriterier hva gjelder økt grad av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Såkalte «best practices» pekes på, og vi synes det er spesielt gledelig at både Difi, Innovasjon Norge, og Nasjonalt program for leverandørutvikling – og dermed også alle de gode prosessene vi har jobbet sammen med det offentlige og næringslivet i her hjemme – trekkes frem som kritiske faktorer og gode «hjelpere» når det offentlige skal navigere i innovasjonslandskapet og ikke minst ta i bruk offentlige anskaffelser som et strategisk innovasjonsverktøy.

Dette er også samme signaler programmet fikk etter seminaret i Brüssel i februar i år: Norge er i front, selv om det er et godt stykke igjen før det offentlige nyttiggjør seg kraften i innovative anskaffelser i større omfang enn i dag.

La oss fortsette det gode arbeidet sammen!

Rapporten laster du ned her: MLE Innovation Procurement_Topic C_0

Du kan lese mer her: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/mle-innovation-related-public-procurement