Etterlyser flere kommuner med grønn strategi

av Ida Laustsen

Til tross for Norges ambisiøse bærekraftsmål, er det få norske kommuner som har laget en egen strategi for grønne innkjøp. Lillestrøm kommune er et lysende unntak på kommunekartet.

Til tross for Norges ambisiøse bærekraftsmål, er det få norske kommuner som har laget en egen strategi for grønne innkjøp. Lillestrøm kommune er et lysende unntak på kommunekartet.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer og innkjøpssjef Carl Henriksen i Lillestrøm kommune. Foto: Per-Christian Lind

Nye Lillestrøm kommune har midt i pandemien fått på plass en strategi for hvordan de kan sikre miljøhensyn gjennomsyrer alle innkjøp. Slik vil de bruke sin innkjøpsmakt til å drive leverandørene i en mer bærekraftig retning. Det mener innkjøperne i Lillestrøm at flere kommuner burde gjøre.

– Dette området er dessverre ofte temmelig stemoderlig behandlet. Man legger inn noen setninger om bærekraft i innkjøpsstrategien fordi man må. Konkrete tiltak som man kan måle og rapportere på, er mangelvare. Da blir grønne innkjøp bare en mengde flotte ord som ikke fører til konkret handling, sier Carl Henriksen, innkjøpssjef i kommunen.

Ikke vanlig

I Kommune-Norge er det ikke vanlig å ha en egen, separat strategi for grønne innkjøp. Faktisk klarte ikke innkjøperne i Lillestrøm å finne en eneste annen kommune som hadde dette da begynte å utarbeide sin tidlig i 2020, forteller innkjøpsrådgiver Ine Høyer.

– Vi forsøkte å finne gode eksempler fra andre kommuner som vi kunne lære av, men fant ingen som hadde skilt ut bærekraft fra den overordnede innkjøpsstrategien slik vi ønsket å gjøre, og som vi mener har en stor verdi. Først da får man satt skikkelig fokus på miljø og reelle resultater, sier hun.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer i Lillestrøm kommune. Foto: Per-Christian Lind

Elisabeth Smith i Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) applauderer sin partner Lillestrøm kommune, og mener det offentlige bør bruke sin betydelige innkjøpsmakt i mye større grad.

– Offentlig sektor kjøper for 560 milliarder i året. Det gir stor makt, og et enormt potensial til å påvirke næringslivet til å utvikle nye, smarte og bærekraftige løsninger, sier Smith.

Konkrete tiltak

Lillestrøm kommunes nye grønne anskaffelsesstrategi er på elleve sider, og spekket med konkrete tiltak og krav til leverandører innenfor alt fra transport til matsvinn og gjenbruksmuligheter for produkter.

– Det er viktig at tiltakene og målene ikke blir høytsvevende og vage. Samtidig er det viktig å ikke være for spesifikk, for eksempel å stille krav til bruk av massivtre i alle kommunale byggeprosjekter. Da låser man seg til en allerede kjent teknologi, i stedet for å få den til enhver tid beste tilgjengelige teknologien i markedet, sier Høyer.

Innkjøpssjef Carl Henriksen i Lillestrøm kommune. Foto: Per-Christian Lind

Også innkjøpssjefen advarer mot å beskrive i altfor stor detalj hvilken løsning kommunen ønsker.

– Leverandøren kan eksempelvis se at behovet kan løses på en bedre måte, men de er avskåret fra å levere det, siden det er beskrevet en konkret løsning, sier Henriksen, og her får han ettertrykkelig støtte fra LUP:

– Offentlig sektor kan med fordel kjøre flere innovative anskaffelsesprosesser for å utnytte mulighetsrommet for innovasjon. Da beskriver bestilleren sitt behov og går i dialog med markedet, heller enn å beskrive en ferdigdefinert løsning. Så overlates løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre produkter og tjenester for innbyggerne, og nye forretningsmuligheter for norsk næringsliv, sier Smith.

Ine Charlotte Høyer viser til et konkret eksempel fra egen kommune:

– Vi har nettopp bestilt bygging av en skole på Kjeller. Da stilte vi ikke krav til verken lavkarbonbetong eller massivtre, men viste heller til et referanseprosjekt som leverandørene skulle vise hvordan de kunne matche. Det gir markedet muligheten til å komme med de beste løsningene – og det ble faktisk utstrakt bruk av massivtre denne gang.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer og innkjøpssjef Carl Henriksen i Lillestrøm kommune. Foto: Per-Christian Lind

Stiller krav til innkjøperne

Ine Høyer og Carl Henriksen understreker at god innkjøperkompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig hvis man skal gjennomføre gode, grønne innkjøp.

– Man kan ikke blindt stille miljøkrav. Kravene du stiller må være både relevante og forholdsmessige. Det er heller ikke alltid at ambisjonene for ønsket løsning henger sammen med besluttet budsjett, sier innkjøpssjefen.

– Stikkordene er tillit og samarbeid. Tillit til at leverandørene kjenner sitt eget marked og samarbeid med relevante fagressurser, sier Henriksen. Han benytter anledningen til å berømme kommunens klimarådgivere og fagrådgiverne for nyttig sparring i innkjøpsprosesser, i tillegg til politisk og administrativ ledelse som er villige til å satse på bærekraft.

Foto: Per-Christian Lind

– Det er inspirerende å få anledning til å utarbeide en strategi for grønne innkjøp. Man kan ikke stikke under en stol at det koster både tid og ressurser. Jeg tror nok også at det er en fordel at vi er en helt ny kommune som starter med «blanke ark». Hele kommunens drift skal bygge på FNs bærekraftsmål, forteller han.

Etter å ha arbeidet med den grønne anskaffelsesstrategien i nesten et år, har innkjøperne i Lillestrøm kommune noen klare råd til andre kommuner som ønsker å gjøre det samme:

– Vær realistisk! Vær gjerne ambisiøs, men ikke så ambisiøs at du ikke får gjennomført noe. Dere bør dessuten være konkrete. Kom dere forbi festtalene og beskriv tiltak som er mulige å gjennomføre og mulige å måle, oppfordrer Ine Charlotte Høyer.

 

Innkjøpsstrategien til Lillestrøm kommune finner du her.