«Energifabrikker» i støpeskjeen

av Cecilie Endresen

Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsker derfor å etablere "energifabrikker" på Fylkeshuset i Tønsberg og på Færder videregående skole. Nå tar de i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger som kan dekke deres behov. Det er et mål at "Energifabrikkene" reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge.  De tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsker derfor å etablere  «energifabrikker» på Fylkeshuset i Tønsberg og på Færder videregående skole. Nå tar de i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger som kan dekke deres behov. Det er et mål at «Energifabrikkene» reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

– Det antas at det er hensiktsmessig å se ulike energikilder og energisystemer i sammenheng – som f.eks. nett-el, solceller, solfangere, fjernvarme, grunnvarme, kjøling, varmepumper, biogass, flis, pellets, el-bil, el-sykkel, solskjerming, styringssystemer m.fl., sa rådgiver Øyvind Trygstad da han presenterte behovet på dialogkonferansen 28.juni 2017. – Det antas også hensiktsmessig å kunne forflytte energi mellom ulike systemer, fortsatte han før han avsluttet med to spørsmål til leverandørene: Hva og hvilke løsninger ser vi inn i fremtiden? Hvordan tar vi best høyde for de endringene som kommer?

Rådgiver i Vestfold Fylkeskommune, Øyvind Trygstad

Bakgrunnen for denne anskaffelsen er at Vestfold fylkeskommune tror det vil skje store endringer i energimarkedet fremover, både når det gjelder produksjon, fordeling og styring av energi. For å løse disse utfordringene er det nødvendig å utvikle og bruke teknologien aktivt.

Nå blir det spennende å se om markedet «griper skjeen» og mobiliserer og samordner initiativ som gir de gode, fremtidsrettede, bærekraftige løsningene.