En ny vår for grønne kunstgress-aktører

av Iris Straume

Et nytt lovforslag i EU om forbud av gummigranulat i kunstgressbaner kan sette fart i markedet for miljøvennlige løsninger. Norske Green Recycling er én av bedriftene som øyner nye muligheter.

I liket med alle nye lovforslag som har en innvirkning på våre liv, ble det nye forbudet mot gummigranuat møtt med mye motstand i fotball-Norge. Blant de som er mer opprømt enn opprørt, finnes det miljøbevisste gründerne som øyner nye markedsmuligheter. En av de er Ådne Espeland i Green Recycling.

Det Rogalands-baserte selskapet har i snart tre år samlet inn og resirkulert oppbrukte kunstgressbaner, hvor så mye som mulig går til gjenbruk. Nå ser de muligheter for å ekspandere tilbudet sitt til de som vil bli kvitt granulatet uten å fjerne hele kunstgressmatten.

Fysiske barrierer blir overflødige

I 2021 kom Miljødirektoratet med strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner for å forhindre spredning av gummigranulat i naturen. Med EUs nye forbud mot gummigranuat kommer de fysiske barrierene til å bli overflødige om noen år. Espeland tror at baneeiere som ikke har oppfylt kravene om fysiske barrierer, heller kommer til å fremskynde fjerning av gummigranulatet.

– Mange kommer til å måtte skifte fyll før banen er oppbrukt. Dette skaper muligheter hos oss som jobber med resirkulering av utgåtte baner. Vi skal nå teste ulike maskiner som kan suge opp gummigranulet. Det kan bli spennende, sier Espeland som er günder av selskapet.

Green Recycling har allerede et system for å skille sand og grummigranulat fra hverandre. Sanden er nemlig verdifull da baneeiere gjerne kjøper brukt sand til å fylle på sine baner. Gummigranuleten sendes som regel til energigjenvinning, men Green Recycling ser også på muligheter for at det kan gjenbrukes i andre produkter.

– Det er så store mengder med sand og granulat i baner at vi må tenke kost-nytte. Hvis vi skal få det til må vi være litt smarte. Jeg har sansen for å tenke sirkulært, men det må være fornuftig òg, sier Espeland om den lite populære gummigranulaten.

Ulovlig fjerning av kunstgress er big business

Espeland håper at baneiere vil se mot nasjonale leverandører for resirkulering av oppbrukt kunstgress og granulat som skal bort. Green Recycling er sammen med TeBe Sport de eneste godkjente aktørene her til lands. Det tredje godkjente alternativet er å sende kunstgresset til et anlegg i Danmark, men det innebærer ti trailerlass og en lang transportetappe med tilsvarende utslipp.

I følge en SKUP-rapport av TV2 har flere norske kommuner latt seg friste av utenlandske kunstgress-leverandører som lover godkjent og billig resirkulering av banen som skal byttes ut. I realiteten er banene blitt dumpet i naturen, videresolgt eller plassert på ulovlige lagere. Dette er også den mest lønnsomme måten for kunstgressaktører å bli kvitt kunstgresset på.

Det nye forbudet mot gummigranulat kommer kanskje til å tvinge frem mer etterrettelighet fra baneeierne sin side når de skal inngå avtaler om utskifting av gammelt kunstgress, men det gjenstår å se.