Elverum kommune sparte 8,6 mill. da de utfordret på nye byggemetoder

av Gørill Horrigmoe

Foruten sparte investeringskostnader reduserte kommunen byggetiden med 3 måneder, energikostnader med 70 %  i byggetiden  og fremtidige driftskostnader. I tillegg har bygget ca 30 % lavere utslipp av klimagasser.

Elverum kommune ønsket å utfordre leverandører på nye byggemetoder i massivtre samt utfordre de tekniske forskriftene (TEK 10) – både i forhold til krav til isolasjon og luftskifte framfor CO2-nivå- da de skulle bygge ny modul for Hanstad barne og ungdomskole. Kommunen ønsket gjennom denne konkurransen å bygge et brukervennlig, enkelt og robust modulbygg som midlertidig kapasitet for skolen.  Bygget skulle være en god læringsarena for elever og ansatte, og skulle kunne omgjøres til en permanent løsning i løpet av 5 år. Ved en omgjøring til permanent bygg, skal bygget ha en levetid på 60 år, og det skal kunne demonteres og flyttes uten å berøre grunnkonstruksjonen.

De igangsatte en spennende prosess der de inviterte leverandører til tidlig dialog om hvordan dette kunne la seg gjøre. Gjennom dialogen fikk de flere nyttige innspill som de tok med seg videre i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget, som åpnet for de ulike løsninger. På den måten fikk leverandørene innflytelse og medbestemmelse for hvordan konkurransen kunne gjennomføres.  Selve konkurransen ble gjennomført med forhandlinger, der kommunen hadde stor fokus på kvaliteten av de løsninger som ble foreslått. Kommunen var tydelig på at de ikke ønsket å forhandle på pris, da de har erfart at det ofte presser leverandører til å levere dårligere kvalitet. Å forhandle om kvalitet er nøkkelen til et godt resultat hevder kommunen.

Denne byggeprosessen har fått stor oppmerksomhet fra fagmiljøer, andre kommuner samt presse lokalt og nasjonalt . I tillegg fikk kommunen Treprisen for bygget og  flere nominasjoner til andre priser.

Modulbygget i massiv tre på Hanstad barne- og ungdomskole ( Fotor: Hanne Kure Bjugstad, Elverum kommune)

Les mer om prosessen 

Gevinst- og klimaanalyse Hanstad skole