DIALOG som utviklingsverktøy

av Cecilie Endresen

Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går. Etter endt dialog både på leverandørtorg og i workshop - hadde kommuner og leverandører fått nyttige innspill til videre arbeid. Kommunene i forhold til videre prosess i anskaffelsen og leverandørene i forhold til videreutvikling av sine produkter og løsninger. - Det å virkelig få "dukke ned" i problemstillingene og ha tid til å diskutere mulighetsrommet sammen var meget nyttig, uttalte en av leverandørene.

Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går. Etter endt dialog både på leverandørtorg og i workshop – hadde kommuner og leverandører fått nyttige innspill til videre arbeid. Kommunene i forhold til videre prosess i anskaffelsen og leverandørene i forhold til videreutvikling av sine produkter og løsninger. – Det å virkelig få «dukke ned» i problemstillingene og ha tid til å diskutere mulighetsrommet sammen var meget nyttig, uttalte en av leverandørene.

Introduksjon til dialogen

Skien kommune er i gang med en fellesanskaffelse av trygghetsskapende løsninger som kommuner i Telemark og Vestfold allerede har/eller kan slutte seg til.

Skien kommune har tidligere arrangert et verksted for å kartlegge behov og funksjoner knyttet til bruk av trygghetsalarmer i kommunene. Resultatene fra behovskartleggingen dannet grunnlaget for dialogen på konferansen.

Etter å ha fått presentert litt om innovative anskaffelser, behovene og bakgrunnen for anskaffelsen fra scenen bar det rett ut i dialogaktiviteter.

Prosjektleder Heidi Sivertsen presenterte behovet.
Velferdsteknologiteamet i Skien.
Deltagerne fikk presentert behovet og om innovative anskaffelser.

 

Organisert rundtur for faggrupper på leverandørtorget

Deltagerne fra kommunene var i første seanse delt inn i rene fag-/kompetansegrupper (IT, helse, serviceteknikere) som sammen gikk og besøkte standsene på leverandørtorget. Hensikten var at representanter fra de ulike fagområdene i kommunene skulle få innsikt i ulike produkter som allerede finnes i markedet og evt. få innspill til idéer til potensielle, innovative løsninger.  I tillegg til å få presentert og bli kjent med produktene, fikk de muligheten til å få svar på spørsmål knyttet til sitt fagområde/funksjon.

– Dette var fint å bli bedre kjent med hva som eksiterer i markedet i dag, og få mulighet til virkelig å få «gravd» i de ulike produktene/løsningene i forhold til eget fagområde, sa en deltager fra en av Telemarkskommunene.

Every Care
Telenor Objects
Careto var 3 av 15 leverandører som sto på stand denne dagen.

Diskusjonsverksted – VINN/VINN

På verkstedet etter lunsj  – som var den andre seansen i dialogen – ble 4 ulike brukerreiser tilknyttet digitale trygghetsalarmer visualisert med bordduker. Deltagerne var delt inn i grupper på tvers av roller og fag-kompetanse – med en god blanding av leverandører og kommuner. Her fikk de komme med innspill/idéer og drøfte konkrete, kartlagte utfordringer i brukerreisene.  Her kom det mange innspill til både mulighetsrommet i denne anskaffelsen – og ikke minst potensiale for videre utvikling.

-Sånne dialogseanser er VINN/VINN for begge parter, oppsummerte en av gruppedeltagerne – som ble etterfulgt av mange bifallende nikk.

  
Engasjementet var det ingenting å si på!

 

Veien videre

I etterkant av dialogkonferansen vil alle innspill fra dialogen – både fra leverandørtoget og verkstedet – bli oppsummert og deles på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

Videre vei i anskaffelsesprosessen blir innspill fra leverandørene og påmelding til 1 til 1 møter – med frist 13.september 2017

I tillegg inviteres alle kommunene i Telemark og Vestfold til:

  • Fagdag for velsferdsteknologi på Ibsenhuset 26.september 2017
  • Status tekniske anbefalinger v/Direktoratet for e-helse 30.oktober  2017