Danskene tar i bruk LUP’s pedagogiske verktøy til hjelp i den innovative anskaffelsesprosessen

av Hilde Sætertrø

Når noe er bra utviklet er det ingen grunn til å starte forfra! Sier Anne Marie Berg som er innovasjonskonsulent i Center for Offentlig-Privat Innovasjon (CO-PI) i Danmark. Vi i LUP gleder oss over at vår kompetanse til å styrke evnen til å utføre innovative anskaffelser i offentlige organisasjoner i Norge kommer flere land tilgode.

LUP’s viktige samarbeidspartner i utviklingen av verktøyene, trondheimsbaserte Abilator, har publisert en artikkel på sin hjemmeside som forteller mer om «eksporten av LUPs verktøy til Danmark», les artikkelen her.

Anbud365 har også omtalt saken tidligere.

Som nevnt så ligger verktøyene tilgjengelig på vår nettside her og kan benyttes av hvem som helst i en offentlig virksomhet som skal igang med, eller er i gang med (eller som oppdager at de bør gå i gang med) innovasjonsprosesser som involverer eksterne, private samarbeidspartnere som bedrifter i norsk (eller utenlandsk) næringsliv, ofte kalt leverandører i en anskaffelsessammenheng.

I perioden september og oktober arrangerer LUP digitale workshops som gjør deltakerne bedre kjent med verktøyene. Disse workshopene blir primært tilbudt partnere i LUP, men slike workshops kan også «bestilles» av andre og flere, enten for egen virksomhet, eller for flere offentlige virksomheter f.eks. i en region. LUP er til fri benyttelse for alle 😉