Danske KS på besøk for å lære om programmets arbeid

av Anne Romsaas

I dag fikk både KS, NHO og Difi besøk av KL, det danske KS. De ønsker å lære mer om hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber, hvordan vi organiserer arbeidet og hva vi får til.

I dag fikk både KS, NHO og Difi besøk av KL, det danske KS. De ønsker å lære mer om hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber, hvordan vi organiserer arbeidet og hva vi får til.

KL er interesse- og medlemsorganisasjon for de 98 kommunene i Danmark, og jobber for å ivareta kommunenes felles interesser og behov. KL er også kommunenes felles forhandlingsorgan, kunnskapsutvikler og forum for felles initativ og beslutninger. KS har et godt samarbeid med søsterorganisasjonen og det var svært hyggelig å kunne invitere dem til en dag med informasjon om Leverandørutviklingsprogrammets arbeid.

Det eksisterer pr i dag ikke noe tilsvarende initativ i Danmark og KL var her for å hente inspirasjon og kunnskap som de kan bruke interessepolitisk i det pågående arbeidet med modernisering av offentlig sektor. De danske kommunene er under et sterkt økonomisk press, og den sittende regjeringen er opptatt av effektivisering, offentlig-privat samarbeid og konkurranseutsetting. Gevinstene vi oppnår med innovative anskaffelser både for kommune, stat og næringsliv vekket derfor interesse. Vi trakk særlig frem det tette samarbeidet mellom alle partene, at programmet eies av et partnerskap og har en liten og dynamisk organisasjon, det ivrige pådriverkorpset, samt det store engasjementet ute i stat og kommune som noen av programmets suksessfaktorer.

KL reiste hjem med bagasjen full av inspirasjon til arbeidet med hvordan Danmark kan finne nye måter å drive samarbeid mellom offentig og privat sektor. Kanskje er Danmark på trappene av å etablere sin egen raske innovasjonsmotor?