Bli kjent med Tore André!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med nestleder og pådriver på Vestlandet- Tore André Sines!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent nestleder og pådriver på Vestlandet – Tore André Sines!

Tore André, fortell litt hva du jobber med akkurat nå!

Nå er det hektiske tider med masse jobb rundt å etablere og forankre en ny programperiode fra 2020 samtidig som vi fokuserer på å holde fullt trøkk på det operative arbeidet i hele landet. Det går mye i foredrag og møtevirksomhet. Vi i Leverandørutviklingsprogrammet er feltarbeidere som må være ute der det skjer og hele tiden være relevante. Jeg er fra Sørlandet så misjonering kan vi alt om, uten sammenligning for øvrig.

Hvordan ser en vanlig dag ut?

Det er nesten umulig å beskrive en vanlig dag for det er veldig forskjellig. Alt fra strategisk jobbing mot toneangivende offentlige virksomheter, bedrifter som ringer og trenger bistand til hvordan innovere mot det offentlige, og store innovasjonsprosjekter som trenger vår bistand. I tillegg er min jobb å koordinere alt det operative arbeidet både i regionene og innen de ulike fagområdene. Jeg er også programmets kontakt mot virkemiddelapparatet i forhold utvikling av nye virkemidler, samtidig som jeg har min egen operative handlingsplan her på Vestlandet. Altså ganske så variert!

Forrige uke med stand på NHO Vestlandet sin Årskonferanse hvor åpningsinnleder og NHO-sjef Ole Erik Almlid kom innom for å slå av en prat.

Hva inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Skal vi nå bærekraftmålene og andre nasjonale mål trengs det raske og skalerbare løsninger. Innovative offentlige anskaffelser bidrar til begge deler! Det mest geniale er at det offentlige uansett skal gjøre innkjøp, så hvorfor ikke gjøre det litt smartere.

Selfie med Gøril Selvik fra Innovasjon Norge etter innlegg på forrige ukes smartby-konferanse i Bergen!

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

En enkeltsak fremover er plast i havet. Her jobber vi i Leverandørutviklingsprogrammet med å finne hvilket bidrag innovative anskaffelser kan gi til denne utfordringen.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?Uten tvil det å få lov å være med å innovere og omstille Norge for å nå bærekraftmålene, samtidig som vi gjennom å bistå det offentlige bidrar til økt kvalitet for enkeltmennesker i hele Norge.

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» finner du her.