Bli kjent med Kjersti!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent pådriver i Innlandet – Kjersti Granaasen!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent pådriver i Innlandet – Kjersti Granaasen!

Kjersti, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Min hovedoppgave er å være pådriver for innovasjon i offentlige anskaffelser, fortrinnsvis i Innlandet hvor jeg bor. Som pådriver setter jeg i gang prosesser. Jeg motiverer og utfordrer offentlige virksomheter til å invitere bedrifter til å utvikle nye produkter og tjenester for å dekke behovene det offentlige har.

Akkurat nå har jeg stor oppmerksomhet rettet mot at teknologi løser mange utfordringer – og at sikkerhet og beredskap er en viktig side ved teknologien som vi må løfte fram.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Mine arbeidsdager er svært varierte, og med store avstander blir det også noen timer på veien eller med tog. Med formål om å synliggjøre muligheter og dele erfaringer fra innovative anskaffelser, møter jeg mange kunnskapsrike mennesker i forskjellige fora. Jeg holder innlegg, kurs og workshops foruten at jeg bistår i innovative prosesser.

 

I møte med kommuner og fylkeskommuner gjør jeg meg kjent med deres planer og behov i anskaffelser. I møte med bedrifter, nettverk og klynger er det viktig for meg å få innblikk i deres produkter, tjenester og marked. I møte med politikere får jeg forståelse for handlingsrom og rammebetingelser, og i møte med universitet og høgskole lærer jeg om deres satsningsområder for innovasjon.

Med kjennskap til de forskjellige miljøenes tilnærming til innovative anskaffelser kan jeg bistå som koblingsaktør mellom forskjellige virksomheter, og jeg kan synliggjøre hvordan behov og leveranse kan finne sammen på nye måter gjennom deltagelse fra forskjellige aktører. Gjennom Leverandørutviklingsprogrammet synliggjør vi løsninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Det som inspirerer meg spesielt, er å se hvordan virksomheter og bedrifter i regionen er godt framoverlente for å finne løsning på samfunnsutfordringer vi står ovenfor. Flere samarbeidende kommuner har nylig søkt om midler, via Innovasjon Norge og Forskningsrådet, til et helt konkret prosjekt. Blir planen en realitet, deler jeg eventuelt mer senere! 🙂

At flere sammen søker å finne løsninger, og at dyktige innkjøpere og fagpersoner deler raust av sin kunnskap utover egen virksomhet gir meg stor glede og inspirasjon.

Når regionale bedrifter er med å finner innovative løsninger, og at disse tas i bruk nasjonalt og internasjonalt blir jeg stolt. Se NRK sin film om førerløse brøytebiler her. Dette er verdens første førerløse brøytebil utviklet av Avinor, og med Øveråsen fra Innlandet på laget. Utviklingen er fasilitert av Nasjonalt Program for leverandørutvikling.

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

Jeg tenker at utfordringene vi står ovenfor er «vevet» inn i hverandre. Klima og miljø ligger til grunn. Gjennom offentlige anskaffelser håper jeg vi skal finne gode løsninger for smarte samfunn der våre livsløpsbehov som innbyggere ivaretas, og infrastruktur gir muligheter for fleksible løsninger slik at alle tilgjengelige ressurser utnyttes optimalt. En forutsetning er at personvern ivaretas.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

Drivkraften jeg har for jobben min er at bruk av metode er med på å gjøre en forskjell – en forskjell ved at nye og bedre løsninger oppdages, og at mennesker involveres motiveres. Motivasjonen bidrar til å videreutvikle gode bestillere, gode løsninger for brukere og samfunn, samt vekst i næringslivet.

 

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» finner du her.