Bli kjent med Elisabeth!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet! (LUP)» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Elisabeth Smith!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet! (LUP)» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Elisabeth Smith!

Elisabeth, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Jeg begynte å arbeide for programmet 1. desember i fjor som innovasjonspådriver. Som pådriver skal jeg jobbe med konkrete anskaffelser og fellesprosesser, men akkurat nå er jeg under opplæring.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Som nyansatt er det veldig mye nytt å lese og sette seg inn i, men jeg er så heldig å ha fått meg fadder, pådriver Gørill Horrigmoe, som passer godt på meg. Hun har arbeidet mange år i programmet og jeg suger til meg all den kompetansen og kunnskapen hun, og resten av teamet i LUP sitter på. Hittil så synes jeg ikke dagene hos LUP er så vanlige eller «A4» akkurat, det er alltid noe nytt å lære og delta på. Jeg har allerede møtt mange spennende virksomheter og fått høre om spennende prosesser som LUP bidrar inn i. I går var vi for eksempel hos Lillestrøm Kommune som har nettopp signert sin partneravtale med oss. På møtet diskuterte vi deres mål og ambisjoner for det kommende året. Det blir utrolig spennende å følge den nylig sammenslåtte kommunen og se hvilke utfordringer de kommer til å løse for sine innbyggere gjennom innovative anskaffelser.

Team Lillestrøm Kommune: ø.f.v: Elisabeth Smith (LUP), Carl Henriksen (Lillestrøm Kommune), Gørill Horrigmoe (LUP), n.f.v: Bjørn Magne Bakken, Ine Charlotte Høyer, Anne Joran Stakkerud og Siri Bjørnstad, alle fra Lillestrøm Kommune.

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Det ligger et enormt potensial i innovative anskaffelser spesielt med tanke på forvaltning av ressurser og i de løsningene som skapes når behovseier og leverandører arbeider tett sammen. Det er dette samarbeidet som inspirerer meg, og det er nettopp gjennom slike samarbeid at innovasjoner ofte utvikles.  Jeg er så heldig som har så spennende jobb!!

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

Jeg har tidligere arbeidet med innovasjon innenfor bio- og sirkulærøkonomi på nordisk nivå. Denne erfaringen og kunnskapen ønsker jeg å ta med meg videre inn i LUP, hvor jeg håper jeg får muligheten til å jobbe med anskaffelser innenfor miljø og klima. Miljø og klima er en hjertesak for meg, men når det er sagt, er det en annen utordring som er like spennende.  I flere år har jeg jobbet som frivillig for Norsktreningen i Oslo Røde Kors. Gjennom denne tiden har jeg lært mye om utfordringene rundt språk og integrering. God språkopplæring er viktig for utdanning og deltakelse i arbeidslivet.  Jeg tror det ligger store muligheter for utvikling av nye integreringsverktøy gjennom bruken av innovative anskaffelser som vil kunne bidra til å få flere ut i arbeid.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

Min drivkraft er ønske om å bidra inn i prosjekter som vil være med å utvikle løsninger på bedre ressursutnyttelse og løsninger som vil hjelpe samfunnet med å møte de store samfunnsutfordringene som venter oss.

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet» finner du her.