Bli kjent med Cecilie!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver i Telemark/Vestfold og Viken - Cecilie Møller Endresen!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver i Telemark/Vestfold og Viken – Cecilie!

Cecilie, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Cecilie Møller Endresen her! Deler kunnskap om…., motiverer til…, bistår i gjennomføring av ….. og kobler aktører sammen i ………. innovative anskaffelser i regionen Telemark/Vestfold og Viken. Youhoooo!

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå skriver jeg om hva jeg jobber med (ha-ha)! Men fra spøk til alvor (men humor er viktig!), så jobber jeg med innholdet i en nasjonal møteplass vi skal ha i Drammen «Hvordan dele og nyttiggjøre seg av data?» – hvor leverandører kan fremme sine idéer, tjenester og produkter for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle bedre tjenester til innbyggere og bidra til utvikling av næringslivet. Målet er å finne match mellom behov og løsning! Se mer HER om du er interessert.

Hvordan ser en vanlig uke ut for deg?

En vanlig uke handler ofte om ….

…. å motivere og dele kunnskap om innovative anskaffelser; enten ved åpne «startprogram», frokostmøter, konferanser eller internt for en offentlig virksomhet som ikke er så kjent med metoden og skal i gang med en innovativ anskaffelse.

…. å bistå i konkrete innovative anskaffelsesprosesser med innlegg, workshops, råd, mm

… å være koblingsaktør – eksempelvis der aktører med likelydende behov kan ha nytte av å samkjøre sine innovative anskaffelsesprosesser eller der andre har gjort erfaringer eller har «ekspertkomptense»; både på prosess/metode og sluttprodukt/-tjeneste som det er verdt å bygge videre på

….å synliggjøre de gode idéene, prosessene og løsningene som kan være nyttig for andre – unngå at hver «en offentlig virksomhet finner opp det samme kruttet» på hver sin tue.

… å utvikle og forbedre den «innovative anskaffelser-verktøykassen» – i samarbeid med gode eiere og partnere i programmet, off.aktører og leverandører – så vi enda raskere får bedre og mer effektive og miljøvennlige løsninger.

Workshop med leverandører og ansatte fra 6 kommuner i Hallingdal for å finne de gode velferdsteknologiske løsningene

Leverandørkonferanse på Hønefoss med Ringerike kommunes kommende anskaffelser i fokus

Startprogram om innovative anskaffelser med gode, reflekterende diskusjoner underveis

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Entusiastiske, modige og troverdige …. ledere i det offentlige som legger til rette for utvikling, er med å ta risiko og gir rom for sine ansatte til å tenke og handle innovativt, kunnskapsrike og fremoverlente ansatte som virkelig brenner for å hele tiden finne de enda bedre løsningene der ute og … leverandørene som lytter og søker og utvikler de gode løsningene, kjemper seg gjennom barrierer og systemer for å vinne frem med idéene sine! Alt til det beste for et bedre samfunn!

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

…. det er utfordrende å svare på … mye som er viktig for mange… men skal jeg plukke ut  noe må det være klima- og miljøutfordringene vi står overfor, og som det er viktig å skalere opp løsninger på i et raskere tempo enn det som vi ser utviklingen av i dag. Ett eksempel i programmet som synliggjør et initiativ som bidrar til dette er Utslippsfrie byggeplasser. Et eksempel til etterfølgelse!

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

Er så takknemlig for å få være med i et team som jobber for å gjøre en forskjell for andre! .. og det er så mange spennende utfordringer å gripe fatt i … og så mange herlige, fremoverlente folk som vil og kan så mye …. at hele dette kinderegget gir mening og energi i eget liv, hvis jeg kan tillate meg å ta en litt egoistisk vinkling inn i det helt til slutt. Rett og slett et rungende; Youhooooo!

 

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!»