Bli inspirert av Fredrikstad kommune sin anskaffelsesstrategi!

av Ida Laustsen

Onsdag 1. november arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet konferanse om innovative anskaffelser! Til konferansen kommer innkjøpssjef i Fredrikstad kommune, Karin Nordal, og vil fortelle om Fredrikstad kommune sin anskaffelsesstrategi.

Hvert år anskaffer Fredrikstad kommune  for 1,1 milliard kroner. Fredrikstad kommune ønsker å utnytte handlingsrommet som finnes i regelverket og er opptatt av konkurranse i markedet. De vil være innovative, og får å nå disse målene vedtok Fredrikstad kommune en anskaffelsesstrategi i juni 2017.

– Vi i kommunen må se fremtidens behov og bli flinkere til å ha dialog med næringslivet. Vi må få med næringslivet på utviklingen, sier Karin Nordal som jobber som innkjøpssjef i Fredrikstad kommune.

Hovedmålet i anskaffelsesstrategien er at «Kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunen og brukere, være innovative, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Fredrikstad kommune som innkjøper». Et av delmålene er at innkjøp og anskaffelser skal bidra til å møte fremtidens behov. Fredrikstad kommune vedtar gjennom anskaffelsesstrategien at de skal fremme innovative løsninger og innovative anskaffelsesprosesser som stimulerer til nærings- og leverandørutvikling. Fredrikstad kommune bruker dermed innovative anskaffelser som et strategisk verktøy for å nå målene de har satt seg. Gjennom å gå i dialog med markedet, får de innovative og gode løsninger.

Anskaffelsesstrategi Fredrikstad kommune 2017-2021

Under konferansen 1. november får vi erfaringer fra Fredrikstad kommune. Det blir startprogram i innovative anskaffelser, med verktøy og eksempler for hvordan man bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Konferansen er gratis, og det er ledige plasser. Meld deg på her

 

Karin Nordal 6. september 2017 hos Fredrikstad Næringsforening, foto: Ida Skaaret Laustsen