Betydelig norsk fotavtrykk i Brüssel på innovative anskaffelser

av Harald Aas

13. februar strømmet godt over 110 deltakere fra Europa inn i storstua på Norway House i Brüssel for å lære mer av hva som skjer på det innovative anskaffelsesfeltet. Møtet var et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Brüssel, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, også med bidrag fra KS og Difi. På agendaen stod de større og felles utfordringene vi erfarer både i Norge og ellers i Europa, som klimaendringer og helse- og omsorgssektoren, og hvordan man strategisk kan benytte innkjøpsmakten til å legge godt til rette for nyttige og skalerbare innovasjoner i samspill med relevante næringslivsaktører; offentlig-privat samarbeid i praksis og i skala.

 

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, NFD.

13. februar strømmet godt over 110 deltakere fra Europa inn i storstua på Norway House i Brüssel for å lære mer av hva som skjer på det innovative anskaffelsesfeltet. Møtet var et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Brüssel, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, også med bidrag fra KS og Difi. På agendaen stod de større og felles utfordringene vi erfarer både i Norge og ellers i Europa, som klimaendringer og helse- og omsorgssektoren, og hvordan man strategisk kan benytte innkjøpsmakten til å legge godt til rette for nyttige og skalerbare innovasjoner i samspill med relevante næringslivsaktører; offentlig-privat samarbeid i praksis og i skala.

Møteleder Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brüsselkontor.

Møtet ble ledet av Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brüsselkontor. Statssekretær Bjarmann-Simonsen, Nærings- og fiskeridepartementet, trakk frem viktigheten av samarbeid offentlige institusjoner og virksomheter i mellom, i tillegg til tett kontakt med markedet, for å øke antall innovative anskaffelser. Videre understreket han den kraften som ligger i innovative anskaffelser til å ha positiv økonomisk påvirkning, som i sin tur er både viktig og nødvendig for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Se også egen omtale på UDs hjemmesider.

Nikita Stampa, Head of Unit, trakk frem viktigheten av å skape et samarbeid MELLOM det offentlige som eier behovet og relevante leverandører – noe man ikke har gjort i Europa tidligere av frykt for å blande roller og bryte anskaffelsesprinsipper og -regler. Men, sa Stampa, vi ser at man i Norge får til dette på en utmerket måte gjennom Leverandørutviklingsprogrammet, og Kommisjonen ønsker å «pushe på» for å få til en liknende «brokering role» (en nøytral tredjepart – som nettopp Leverandørutviklingsprogrammet er i dag). Dette vil komme på plass før sommeren og vil være avgjørende for at man i større grad får til de gode offentlig-private samarbeide som innovative anskaffelser kan og bør være for å utnytte potensiale og kraften til fulle.

Nikita Stampa, Head of Unit, DG Growth

Videre påpekte de mange innleggene og paneldebatten at det er mange fellestrekk i utfordringsbildet, at vi har mye å lære av og tjene på å samarbeide tettere, og ikke minst viktigheten av å utnytte potensialet som ligger i å kunne få flere på behovssiden (innkjøpere) med samme behov og utfordringer til å gå sammen i møtet og samarbeidet med markedet – også over landegrensene.

Fra paneldebatten med blant annet NHO ved Arnhild Dordi Gjønnes og DG Growth, ved Matija Matokovic.
Fra paneldebatten, med Forskningsrådet, NHO, DG Growth, Difi, DG Connect og  Innovasjon Norge.
Helge Eide, KS, om viktigheten av å strategisk benytte budsjetter og innkjøpsmakt.

Leverandørutviklingsprogrammet ser mange samarbeidsmuligheter for å få fart på relevant innovasjon innen både helse, digitalisering og klima, og inviterte til en tettere dialog for å få til nettopp dette på de større utfordringene. Så – se opp for et spenstig samarbeid mellom norske og europeiske aktører i nær fremtid. Eller, som man sier i Brüssel: to be continued.

Lene Lad Johansen, Oslo kommune, om kraften i å gå sammen om innovasjon for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

 

Programleder Per Harbø med en invitasjon til norsk-europeisk samarbeid innen innovative anskaffelser.

Alle foto: NHO Brüssel og Nasjonalt program for leverandørutvikling.