Bedriftene i Trøndelag vil selge grønne løsninger til det offentlige!

av Ida Laustsen

At trøndere er innovative og fremoverlente har vi i Leverandørutviklingsprogrammet visst lenge, og det ble tydelig når over 100 deltakere fra offentlig og privat sektor møttes til dialog om miljøvennlige løsninger i bygg! Her finner du også nå presentasjoner fra konferansen, presentasjoner av bedrifter som deltok og oppdatert deltakerliste.

At trøndere er innovative og fremoverlente har vi i LUP visst lenge, og det ble tydelig når over 100 deltakere fra offentlig og privat sektor møttes til dialog om miljøvennlige løsninger i bygg! Her finner du også nå presentasjoner fra konferansen, presentasjoner av bedrifter som deltok og oppdatert deltakerliste (lengre ned i artikkelen).

GreenStock pitcher miljøløsning

– Gjør du som du alltid har gjort, får du det du alltid har fått! Sa prosjektsjef i Skanska, Stein Eriksen. Og det var en god oppfordring til kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag om å etterspørre nye løsninger. 30 bedrifter møtte opp for å vise frem hva de hadde å tilby av løsninger. En av bedriftene som pitchet sin løsning var GreenStock. GreenStock er en start-up som har utspring i miljøet på NTNU, og har løsninger for ombruk av byggemateriale.

Hvert år er det 1,9 millioner tonn materialavfall i Norge. Det er det samme som 900 000 Teslaer – og det vil vi gjøre noe med! sa August Winther i GreenStock.

Samlet vil løsningene som ble presentert  kutte betydelige CO2 utslipp i byggeperiode og drift. Kommunene og fylkeskommunen i Trøndelag har satt seg ambisiøse miljømål, og bedriftene kan bidra til at det offentlige når sine mål. Løsningene kan også bidra til offentlige besparelser og næringsutvikling i regionen.

Uten gode miljøløsninger som næringslivet tilbyr, når vi ikke miljømålene vi har satt oss! Sa assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad.

Fylkeskommunen er fremoverlent, og ønsker å ta i bruk grønne løsninger. De neste fem årene skal fylkeskommunen bygge for 3,6 milliarder kroner – så her er det mange muligheter for å selge sine løsninger!

Dialogkonferansen ble arrangert i samarbeid mellom Nasjonalt program for leverandørutvikling, Nelfo, Bravida, EBA, Trøndersk Tre og Trøndelag fylkeskommune.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i etterkant (det deltok 15 offentlige byggherrer og 37 bedrifter på konferansen). Her er resultatene: 80% svarte at dialogkonferansen var nyttig/svært nyttig. 70% svarte at gjennomføringen av konferansen var bra/veldig bra. 90% svarte at de fikk nye kontakter på dialogkonferansen som kan gi positive resultater for egen virksomhet. Av disse skal i gjennomsnitt 75% av dem følge opp kontaktene i ettertid. Som innspill til forbedringer var i hovedsak at bord-dialogen kunne vært organisert bedre.

Leverandørutviklingsprogrammet oppfordrer til egne initiativ for fortsettelse av dialog, og bruk dialogmulighetene! Gjennom dialogkonferansen 3. april ønsket vi å vise at det er mulig 🙂

Her ligger alle presentasjoner fra bedriftene med flere, bedrifts- og løsningsbeskrivelser samt oppdatert deltakerliste:

Agraff Arena Skog Bravida Greenstock Hefte med bedriftspresentasjoner dialogkonferanse bærekraftig bygg 3 april 2019 Innovasjon Norge Leverandørutviklingsprogrammet Skanska Stjørdal kommune Støren Trelast Trondheim kommune Veidekke Winns Deltakerliste

Pausene utnyttes til dialog!