Bærums eldre får smart mat

av Harald Aas

Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk millionbesparelse på kjøpet

Bærum kommune ønsket å være i forkant. De ville se hvordan de kunne frigjøre eller omfordele ressurser slik at de ansatte kan jobbe med direkte med brukerne og ikke bruke tiden i dagligvarebutikkene.

Smart mat i Bærum, samarbeid mellom Kolonial.no og Bærum Kommune

Før 2014 hadde hjemmetjenesten en aktiv rolle i handlingen av dagligvarer. Brukere med vedtak om praktisk bistand ble satt i kontakt med hjemmetjenesten. Hjemmehjelpene hjalp brukerne med å skrive handlelister, dro fysisk ut i nærmeste kolonialbutikk og handlet, og brakte dette hjem til brukerne. Videre hjalp hjemmehjelpen brukerne med å sette varene på plass i hjemmet ved behov for dette.

– Vi så at denne ressursbruken ikke kunne fortsette, sier spesialrådgiver Lene G. Sævik som var Bærum kommunes prosjektleder for anskaffelsen. – Vi trenger å ha nok kvalifisert personell til å utføre kjerneoppgavene i pleie- og omsorgstjenestene. Derfor tok vi grep allerede i 2014, sier hun.

I 2014 var ikke markedet for netthandel av dagligvarer like godt utviklet som det er i dag. Løsningene var for dyre og vanskelige.

I juni 2014 arrangerte Bærum kommune en dialogkonferanse. Deretter laget de en funksjonell kravspesifikasjon. Denne ble lyst ut i oktober 2014, og leverandør ble valgt i desember 2014.

Netthandelsbedriften Kolonial.no kom opp med konseptet «Smart mat».

I «Smart mat»-løsningen er nettbutikken Kolonial.no «nærbutikken» for alle brukere med vedtak på handling av dagligvarer i Bærum kommune. Nettbutikken er tilpasset kommunens behov.

– Ved å definere behovene, kan vi få helt nye og bedre løsninger enn vi klarer å forestille oss, sier Heidi Elise Rygg, innkjøpssjef i Bærum kommune.

Nå gjør den enkelte brukeren innkjøpene sine på nettbrett hjemme, gjerne i samarbeid med hjemmehjelp. Brukerne kan også selv gjøre bestillinger, eller pårørende/verge kan gjøre bestillinger på vegne av brukeren. Nettsiden er designet slik at det er enkelt å finne de varene man ønsker, og enkelt å gjennomføre en handel. Det er mulig å lage faste handlelister og ukentlige menyer som ligger inne i systemet.